Varavīksnes forele, Arktikas palija | WWF Latvia

Varavīksnes forele, Arktikas palijaLat. Oncorhynchus mykiss, Salvelinus alpinus

Ziemeļeiropā lielāko daļu mazo lašu dzimtas zivju audzē dīķos vai jūras dārzos - lielos būros, ko ievieto jūrā vai ezeros. Ir trīs veidu varavīksnes foreles: tās, kas dzīvo strautos un upēs, tās, kas dzīvo ezeros, un tās, kas dzīvo jūrā, bet nārstot atgriežas saldūdenī. Varavīksnes foreles tiek audzētas sporta makšķerēšanai. Latvijā varavīksnes foreles un palijas populācijas nav izveidojušās, jo ūdens temperatūra ir pārāk augsta šo zivju nārstam. 
REKOMENDĀCIJA
Ēdiet uz veselību varavīksnes foreles, ja tās ir audzētas Dānijā, kā arī arktikas paliju, ja tā ir audzēta Islandē vai Austrijā. 

REKOMENDĀCIJA
Padomājiet pirms iegādājaties varavīksnes foreli un arktikas paliju, kas audzētas Ziemeļeiropā.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet varavīksnes foreli, kas audz;eta Dienvidamerik;a vai iegūta savvaļā. Kā arī nepērciet arktikas paliju, neatkarīgi no zvejas veida vai vietas Skandināvijā. 
Izņēmumus skati dzeltenajā un zaļajā laukumā.