Ziemeļu ēdamgliemenes jeb mīdijas | WWF Latvia

Ziemeļu ēdamgliemenes jeb mīdijas rel=
Blue mussel (Mytilus edulis)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Mytilus edulis
Eng. Blue mussel

 

Zilās mīdijas ir piestiprinās pie akmeņiem, klintīm un citām cietām virsmām apmēram 10 m zem ūdens virsmas, veidojot blīvus barus. Zilās mīdijas sastopamas visās mērena un auksta ūdens jūrās. Savvaļas mīdijas tiek zvejotas, skrāpējot jūras gultni ar dragām, vai arī saudzīgi, novācot tās ar rokām. Mīdijas dzīvo jūrā uz akmeņiem vai akmeņainas grunts, tām patīk vietas, kur dominē spēcīgas straumes.

Mīdiju audzēšana ir diezgan vienkārša – tās barojas, no ūdens filrējot planktonu. Tādā veidā tās piedalās eitrofikācijas samazināšanā un jūru un okeānu attīrīšanā.

 
IZPLATĪBA

Ēdamās mīdijas sastopamas Atlantijas okeāna piekrastē, kā arī Baltijas jūras rietumu daļā pie Zviedrijas piekrastes, no Skageraka šauruma dienvidos līdz Botnijas līcim ziemeļos. Mīdijas tiek atrastas arī Latvijas piekrastē.

ZVEJAS VEIDI

Savvaļas mīdijas tiek zvejotas, skrāpējot jūras gultni ar dragām, tātad šis process iznīcina jūras gultnē mītošos dzīvniekus, kas nav paspējuši laikus aizmukt.

 
AUDZĒŠANA

Mīdijas tiek audzētas dažādos veidos, piemēram, lietojot speciālus, ar tīklu apvilktus rāmjus, uz ūdenī iegremdētām virvēm un uz paisuma-bēguma zonās iedzītiem stabiem.
 

REKOMENDĀCIJA

Pērciet mīdijas, kas vāktas ar rokām, iegūtas saskaņā ar MSC sertifikātu vai audzētas saskaņā ar ASC sertifikātu. Izvairieties no savvaļas mīdiju lietošanas, kas vāktas mehāniski, jo to zvejai tiek izmantotas iekārtas, kas no jūras gultnes izzvejo ne tikai mīdijas, bet iznīcina arī tajā dabiski mītošo jūras organismu kopienas.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet mīdijas, kas ievāktas, skrāpējot jūras gultni ar dragām vai ar traļiem, neatkarīgi no zvejas vietas.