Ziemeļu ēdamgliemenes jeb mīdijas | WWF Latvia

Ziemeļu ēdamgliemenes jeb mīdijasLat. Mytilus edulis
 
Mīdijas dzīvo jūrā uz akmeņiem vai akmeņainas grunts, tām patīk vietas, kur dominē spēcīgas straumes.

Baltijas jūrā visbiežāk sastopamas, sākot no piekrastes, kas pakļautajūras viļņu kustībai, līdz 10 m dziļumam, taču dažviet tās var dzīvot arī 50 m dziļumā.

Veikalos iespējams atrast ne tikai parastās ēdamās mīdijas, bet arī Vidusjūras ēdamgliemenes (Mytilus galloprovincialis), kuras lielākoties tiek audzētas Spānijā un Itālijā.

Mīdijas garumā izaug līdz 10 cm. Baltijas jūrā to ir daudz, taču tām nav komerciālas nozīmes, jo tās ir nelielas. Taču mīdijas ir svarīgs pārtikas avots lielam daudzumam zivju un putnu.

Mīdiju audzēšana ir diezgan vienkārša – tās barojas, no ūdens filrējot planktonu. Tādā veidā tās piedalās eitrofikācijas samazināšanā un jūru un okeānu attīrīšanā.

 
IZPLATĪBA

Ēdamās mīdijas sastopamas Atlantijas okeāna piekrastē, kā arī Baltijas jūras rietumu daļā pie Zviedrijas piekrastes, no Skageraka šauruma dienvidos līdz Botnijas līcim ziemeļos. Mīdijas tiek atrastas arī Latvijas piekrastē.

ZVEJAS VEIDI

Savvaļas mīdijas tiek zvejotas, skrāpējot jūras gultni ar dragām, tātad šis process iznīcina jūras gultnē mītošos dzīvniekus, kas nav paspējuši laikus aizmukt.

 
AUDZĒŠANA

Mīdijas tiek audzētas dažādos veidos, piemēram, lietojot speciālus, ar tīklu apvilktus rāmjus, uz ūdenī iegremdētām virvēm un uz paisuma-bēguma zonās iedzītiem stabiem.
 

REKOMENDĀCIJA

Pērciet mīdijas, kas vāktas ar rokām. Izvairieties no savvaļas mīdiju lietošanas, kas vāktas mehāniski, jo to zvejai tiek izmantotas iekārtas, kas no jūras gultnes izzvejo ne tikai mīdijas, bet iznīcina arī tajā dabiski mītošo jūras organismu kopienas.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet mīdijas, kas ievāktas, skrāpējot jūras gultni ar dragām vai ar traļiem, neatkarīgi no zvejas vietas.

 
	© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Blue mussel (Mytilus edulis)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon