Zutis | WWF Latvia

Zutis rel=
Eiropas zutis (Anguilla anguilla), Hardangera, Norvēģija.
© Erling Svensen / WWF
Lat. Anguilla anguilla
Eng. European eel

Eiropas zušu skaits pēdējo 30 – 40 gadu laikā ir samazinājies par  95  - 99 %, kas padara šo sugu par īpaši apdraudētu. Zuši ir ceļotājzivis un Eiropā ir sastopami gan saldūdeņos, gan jūras piekrastē (t.sk. Baltijas jūrā un Rīgas līča piekrastē).

Sargasu jūra ir vienīgā vieta pasaulē, kur Eiropas zuši nārsto. Zinātnieki pagaidām precīzi nezin, kas ir tie vides apstākļi, kuru dēļ  zušiem jādodas 4 līdz 7 tūkstošu kilometru garajā ceļojumā. Tie nārsto tikai vienu reizi mūžā, ienirstot jūras dzelmē līdz pat 600 m dziļumā, kur iznērš gandrīz 9 miljonus ikru, bet pēc tam iet bojā. Golfa straumes nesti zušu kāpuri nokļūst pie Eiropas krastiem, kur tie tālāk migrē uz iekšzemes ūdeņiem, lai turpinātu augt un attīstīties. Pēc 10 - 20 gadiem, kas pavadīti barojoties saldūdeņos, zuši dodas atpakaļ uz Sargasu jūru.   

Dzīves laikā zutis sastopas ar tādiem cilvēka darbības radītiem izaicinājumiem kā pārzveja, jūru un saldūdeņu piesārņojums. Hidroelektrostaciju dambju un citu šķēršļu izbūve uz upēm aizsprosto zušu migrācijas ceļus, neļaujot tiem nokļūt ūdeņos, kurus suga vēsturiski apdzīvojusi. Stikla zušu augstā tirgus cena tos padara par pievilcīgu zvejas objektu. Mazie zutēni tiek pārdoti komerciālām zivju audzētavām vai ūdeņu apsaimniekotājiem, kas tos ielaiž upēs un ezeros, kur dabiskas zušu populācijas nevar izveidoties.

Ir izplatīts viedoklis, ka, ēdot zušus, kas nāk no audzētavām, nekāds  ļaunums sugas izdzīvošanai nevar tikt nodarīts. Šeit svarīgi atcerēties, ka cilvēks vēl nav iemācījies zuti pavairot mākslīgi. Audzētavas tikai izaudzē zušu mazuļus (stikla zušus), kas noķerti savvaļā. 

Eiropas zutis ir iekļauts Starptautiskās Dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (International Union for Conservation of Nature) Sarkanajā grāmatā. Ņemot vērā zušu krājumu kritisko stāvokli, Eiropas Savienībā un arī Latvijā kopš 2009. gada ir pieņemts Nacionālais Zušu krājuma pārvaldības plāns, kas paredz stikla zušu un zušu mazuļu ielaišanu tikai ūdenstilpēs, kas savienotas ar jūru. Lai gan arī Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) iesaka zušu zveju samazināt vai pilnībā pārtraukt, speciāli zvejas vai makšķerēšanas ierobežojumi papildus esošajiem plānoti netiek.
 

NEĒDIET!

Nepērciet ne savvaļā, ne saimniecībās augušus zušus, jo tie visi pieder vienai un tai pašai – iznīkstošai – zivju sugai. Visi audzētie zuši ir izaudzēti no savvaļā noķertajiem zušu mazuļiem. Nebrīvē zuši nevairojas.

Nopirkdami zuti, mēs piedalāmies šīs sugas iznīcināšanā!

 
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Zutis
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
 
© Pasaules Dabas Fonds
Izmanto iepērkoties - "Zivju gids"
© Pasaules Dabas Fonds
Izmanto iepērkoties - "Zivju gids"