Daru dabai | WWF Latvia


 
	© Pasaules Dabas Fonds

Labi pavadīts laiks!

Pateicoties Nordplus atbalstam, Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Igaunijas un Somijas kolēģiem attīsta jaunu praktisku neformālas izglītības programmu Latvijā - Dabas aizsardzības brīvdienas jeb talkas.

Programmas mērķi ir:

  • Īstermiņā: atjaunot dabas teritorijas, veicināt kustības atpazīstamību, izglītot cilvēkus par bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dabai draudzīgu dzīvesveidu, caur pieredzi un būšanu klāt vietās, kuras ir ietekmētas no katra cilvēka ikdienas paradumiem.

 

  • Ilgtermiņā: Izveidot kustību, kuras ietvaros cilvēki regulāri var piedalīties dabas atjaunošanas darbos un iegūt zināšanas par dabu, tās aizsardzību un veidu kā piekopt dabai draudzīgu dzīvesveidu, lai mazinātu savu ietekmi uz vidi kopumā.

 

Kāpēc?

Jūs droši vien esat dzirdējuši par Latviju kā zaļāko vai kā otru zaļāko valsti pasaulē un šo greizo faktu mīl pieminēt “Lielās talkas” kontekstā. Taču teritoriju uzkopšana, kas visādi citādi ir atbalstāma un veicināma lieta, nepadara kaut ko zaļāku.

Viens no kritērijiem, pēc kā vērtēt “zaļumu” ir dabas daudzveidība. Mūsuprāt, tas būtu jāveicina. Un te nav runai tikai par lielām stratēģijām, ilgstošām pilināšanas kampaņām, gaidot pārmaiņas.

Ir daudz mazu, ikdienišķu lietu, ko ikviens no mums var darīt, lai palīdzētu saglabāties apdraudētiem biotopiem, kuru uzturēšanai nepieciešams cilvēku atbalsts. Viens no tādiem, piemēram, ir pļavas. Ja tās nekops, zālājā sāks dominēt graudzāles un niedres. Turpretī, ja pļavas pļaus, ļaujot laicīgi izsēties arī dažādu ziedu sēklām, vai tās noganīs, uzlabojumi būs manāmi jau pēc gada. Daba pateiks paldies un pēc ziediem Jāņu vainagam vairs nebūs jābrauc uz tirgu.
 

Iesaisties!

Šobrīd Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, mācoties no igauņu un somu kolēģu ilggadējās pieredzes, gatavo dabas aizsardzību brīvdienu nacionālo stratēģiju.

Programmas ietvaros ir iespējams piedalīties gan PDF organizētajās talkās ikvienam interesantam (jaunās sezonas grafiks būs pieejams pavasarī), gan arī ir iespējams rezervēt pasākumu vien savam darba, draugu vai organizācijas kolektīvam.
 
Būtiski, ka talku laikā dalībnieki neformālā veidā tiek izglītoti par konkrētās talkas norises vietu, tās īpatnībām un bioloģiskajiem procesiem, lai cilvēki saprasta, kāda jēga no, piemēram, pļavas pļaušanas ir konkrētajā vietā. 
Somijas un Igaunijas pieredze
Dabas aizsardzības brīvdienas un talkas Igaunijā un Somijā pastāv jau daudzus gadus un ir populāra kustība, kas vieno dažādu sociālo grupu un vecuma cilvēkus – katra talka visbiežāk risinās pāris dienas un ir kā mazs ceļojums, kas sevī ietver darbu dabā.
 

Dabas brīvdienas uzņēmumiem

 
	© Coca-Cola HBC Latvia
Pirmās - kopā ar Coca-Cola HBC Latvia

Atbalsti ziedojot

  • Tavs ziedojums palīdz mums turpināt darbu. 

Dabas brīvdienas atbalsta:

  •  
	© BTA logo