Daru Labu Dabai | WWF Latvia

Daru Labu Dabai#DaruLabuDabai

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi veido dabas daudzveidības saglabāšanas kustību Latvijā - Daru Labu Dabai.


Kustības mērķi ir:

  • Īstermiņā: Atjaunot aizsargājamās dabas teritorijas, veicināt kustības atpazīstamību, izglītot cilvēkus par bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dabai draudzīgu dzīvesveidu, kuras ir ietekmētas no katra cilvēka ikdienas paradumiem.
  • Ilgtermiņā: Izveidot masīvu kustību, kuras ietvaros cilvēki regulāri var piedalīties dabas atjaunošanas darbos un iegūt zināšanas par dabu, tās aizsardzību un veidiem, kā piekopt dabai draudzīgu dzīvesveidu, lai mazinātu savu ietekmi uz vidi kopumā.


Kāpēc?

Jūs droši vien esat dzirdējuši par Latviju kā zaļāko vai kā otru zaļāko valsti pasaulē, un šo greizo faktu mīl pieminēt “Lielās talkas” kontekstā. Taču teritoriju uzkopšana, kas visādi citādi ir atbalstāma un veicināma lieta, nepadara Latviju zaļāku.

Viens no kritērijiem, kā vērtēt “zaļumu”, ir dabas daudzveidība. Dabas jeb bioloģiskā daudzveidība ir jāsaglabā, taču tā strauji izzūd. Un te nav runa tikai par lielām stratēģijām, ilgstošām pilināšanas kampaņām, gaidot pārmaiņas, bet par reālu rīcību.

Ir daudz mazu, ikdienišķu lietu, ko ikviens no mums var darīt, lai palīdzētu saglabāt apdraudētus biotopus, kuru uzturēšanai nepieciešams cilvēku atbalsts. Viens no tādiem, piemēram, ir pļavas. Ja tās nekops, zālājā sāks dominēt graudzāles un niedres. Turpretī, ja pļavas pļaus, ļaujot laicīgi izsēties arī dažādu ziedu sēklām, vai tās noganīs, uzlabojumi būs manāmi jau pēc gada. Daba pateiks paldies un pēc ziediem Jāņu vainagam vairs nebūs jābrauc uz tirgu. Tādēļ ir tapusi kustība #DaruLabuDabai.

 

Iesaisties!

Šobrīd Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi īsteno dabas daudzveidības saglabāšanas darbus - Daru Labu Dabai. Ielūkojies darudabai.lv un piesaki pats savu dabas saglabāšanas misiju!

Programmas ietvaros ir iespējams piedalīties gan Pasaules Dabas Fonda organizētajos darbos ikvienam interesantam, gan arī ir iespējams rezervēt pasākumu vienā no 7 kategorijām savam darba, draugu vai organizācijas kolektīvam darudabai.lv mājaslapā vai sazinoties ar mums. Katru gadu tiek īstenoti vairāk nekā 40 dabas saglabāšanas pasākumi. Mājaslapā atradīsi informāciju par līdz šim paveikto un atbildes uz organizatoriskiem jautājumiem.
 
Būtiski piebilst, ka darbu laikā Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti dalībniekiem sniedz zināšanas neformālā gaisotnē par konkrēto darbu norises vietu, tās īpatnībām un bioloģiskajiem procesiem, lai cilvēki saprastu, kāda jēga no, piemēram, pļavas pļaušanas ir konkrētajā vietā.

Veicamie dabas saglabāšanas darbi tiek iedalīti 7 kategorijās:

1. Dižkoku atbrīvošana
2. Invazīvo sugu apkarošana
3. Koku un krūmu izciršana, apauguma novākšana
4. Niedru pļaušana un novākšana
5. Pļavu pļaušana, siena novākšana
6. Ūdensteču atbrīvošana, straujteču veidošana
7. Erozijas novēršana


Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni darudabai.lv vai sazinieties ar projekta koordinatori Elīnu Pekšēnu (epeksena@pdf.lv, 28343418).

 
	© Pasaules Dabas Fonds
© Pasaules Dabas Fonds
 
	© Pasaules Dabas Fonds
Novāc apaugumu
© Pasaules Dabas Fonds
 
	© Pasaules Dabas Fonds
Pļavas
© Pasaules Dabas Fonds
 
	© Pasaules Dabas Fonds
Straujteces
© Pasaules Dabas Fonds
 
	© Pasaules Dabas Fonds
Niedrājs
© Pasaules Dabas Fonds
 
	© Pasaules Dabas Fonds
Dižkoki
© Pasaules Dabas Fonds
 
	© Pasaules Dabas Fonds
Kāpas
© Pasaules Dabas Fonds

Ko mēs darām?

    • Pasaules Dabas Fonda mērķis ir panākt ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošanu un izmantošanu.

Atbalsti ziedojot

  • Tavs ziedojums palīdz mums doties patruļās.