Iesaistoties iniciatīvā "Daru labu dabai” atjauno ainavas un saudzē Latvijas dabas vērtības | WWF Latvia

Iesaistoties iniciatīvā "Daru labu dabai” atjauno ainavas un saudzē Latvijas dabas vērtībasPublicēts 29 oktobris 2018   |  
Dabas saglabāšanas talka Slīteres nacionālajā parkā
© Magda Jentgena
Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) un Pasaules dabas fonda kopīgajā iniciatīvā “Daru labu dabai”, iesaistoties gan individuālajiem brīvprātīgajiem, gan darba kolektīviem, īstenoti jau vairāki desmiti dabas saglabāšanas darbu – īstenotas siena talkas grūti pieejamās vietās, attīrītas upju straujteces, atēnoti dižkoki, ravētas pelēkās kāpas, pļautas niedres, atjaunota dabas tūrisma infrastruktūra un citi darbi.
 
Iniciatīva iedzīvināta, lai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, tostarp, nacionālajos parkos, saglabātu unikālās vērtības Latvijas dabā, atjaunotu ainavas un nosargātu bioloģisko daudzveidību.  Līdz šim talkās iesaistījušies gan individuālie brīvprātīgie, gan uzņēmumu darba kolektīvi, gan pašvaldību pārstāvji un apmaiņas studenti. Būtisku atbalstu iniciatīvas attīstībā sniedzis uzņēmums “BTA Baltic Insurance Company” gan veicinot sabiedrības iesaisti, gan uzņēmuma darbiniekiem pašiem iesaistoties labajos darbos dabai visos Latvijas reģionos.
 
Darbi dabā neapstājas līdz ar vēsāka laika iestāšanos. Arī ziemā iespējams doties svaigā gaisā, kopīgi paveicot kādu vērtīgu un noderīgu darbu, piemēram, sakopt dižkokus, pļaut niedres, izvākt krūmus un apaugumu no pļavām, kur jau nākamajos gados vēl krāšņāk ziedēs naktsvijoles vai citi aizsargājami augi.
 
Pārvalde un Pasaules dabas fonds aicina gan individuālos interesentus, gan organizētus kolektīvus iesaistīties labo darbu dabā iniciatīvā! Ērtākai darbu plānošanai ir izveidota tīmekļa vietne www.darudabai.lv, kurā ikviens var atrast sev piemērotāko labo darbu dabai, izvēloties vietu, laiku un darāmo darbu atbilstoši savām iespējām.
 
Darbi piemēroti trīs līdz pat 100 cilvēku lieliem kolektīviem, un izvēlēties talkošanas vietu iespējams visos Latvijas reģionos.
 
“Šī ir iespēja ne tikai paveikt kādu būtisku darbu dabas vērtību saglabāšanai, bet arī saliedēt kolektīvu. Iespējams, darbi dabā var kļūt par lielisku alternatīvu sporta spēlēm un citiem dārgiem kolektīva tuvināšanas un kolēģu iepazīšanas pasākumiem. Turklāt šī ir iespēja apceļot un izzināt savu zemi,” pauž pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks
 
“Liela ietekme Latvijas dabas daudzveidības kvalitātē ir bijusi cilvēku darbībai dažādos periodos. Tās ietekmē bioloģiskā daudzveidība ir samazinājusies, izzūdot dzīvotnēm, sarūkot sugu populācijām. Taču ar cilvēka palīdzību dabas daudzveidību var arī atjaunot, palīdzot nodrošināt dabā notiekošos procesus un īpatnības,” uzsver PDF direktors Jānis Rozītis.
 
Darbu plānošanu, ierādīšanu un vadīšanu nodrošina pieredzējuši dabas aizsardzības jomas darbinieki.  Paralēli darbiem, Pārvaldes un PDF darbinieki brīvprātīgos talciniekus izglīto par veicamo darbu nozīmi un par konkrētajā apvidū atrodamajām dabas vērtībām. Līdz ar to praktiskā darbošanās ir apvienota ar noderīgu zināšanu ieguvi par augu un dzīvnieku sugām, biotopiem, tajos veicamajiem darbiem un Latvijas dabu kopumā.
Dabas saglabāšanas talka Slīteres nacionālajā parkā
© Magda Jentgena Enlarge
Dabas saglabāšanas talka Slīteres nacionālajā parkā
© Magda Jentgena Enlarge
Dabas saglabāšanas talka Ķemeros
© Magda Jentgena Enlarge
Dabas saglabāšanas talka Ķemeros
© Magda Jentgena Enlarge
Dabas saglabāšanas talka Carnikavas kāpās
© Magda Jentgena Enlarge
Dabas saglabāšanas talka Carnikavas kāpās
© Magda Jentgena Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus