Iniciatīvas “Daru labu dabai” stiprināšana | WWF Latvia

Iniciatīvas “Daru labu dabai” stiprināšanaPublicēts 30 decembris 2019   |  
Kopbilde
© Pasaules Dabas Fonds

Laikā no 2019. gada 15. augusta līdz 30. decembrim tika īstenots Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts “Pasākumi iniciatīvas “Daru labu dabai” stiprināšanai un popularizēšanai”.

Projekta stratēģiskie mērķi: 

  1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Latvijā, iekļaujot dabas procesus, īpatnības, ekosistēmu kvalitātes nosacījumus dabas resursu, teritoriju apsaimniekošanā.
  2. Sniegt praktisku ieguldījumu Latvijas dabas saglabāšanā, izglītojot sabiedrību par dabas procesiem un īpatnībām, kā arī bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dzīvesveida ietekmi uz to.

Projekta nolūks ir pievērst sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības nozīmei, veicinot sabiedrības izpratnes veidošanu un nodrošinot līdzdalības iespējas. Projekta laikā tika stiprināta un popularizēta Pasaules Dabas Fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīva “Daru labu dabai”, lai nodrošinātu iedzīvotāju regulāru dalību un atbildību dabas saglabāšanas un atjaunošanas darbos, iegūstot zināšanas par dabas daudzveidību, praktisko rīcību tās saglabāšanā un veidu, kā piekopt dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Projekta ietvaros tika apkopota informācija no Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem par septiņiem dabas daudzveidības saglabāšanas darbu veidiem iniciatīvā “Daru labu dabai”. Tika sagatavoti grafiski attēli mediju kampaņai, kas vērš uzmanību uz dabas daudzveidības saglabāšanas aktivitātēm, kur cilvēki var iesaistīties. Izstrādājām desmit īsus un vienkāršus ieteikumus zemes īpašniekiem - “10 padomi zaļākam īpašumam”. Projekta ietvaros īstenojām septiņus dabas daudzveidības saglabāšanas pasākumus un piedalījāmies astoņos publiskos pasākumos. Decembrī tika īstenota mediju kampaņa Dāvini dabai labu darbu.


Publikācija tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.

Kopbilde
© Pasaules Dabas Fonds Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus