Karateru karatē – īpaša talka liegumā “Karateri” palīdzēs retajam smilšu krupim | WWF Latvia

Karateru karatē – īpaša talka liegumā “Karateri” palīdzēs retajam smilšu krupimPublicēts 14 septembris 2020   |  
DAP Karate smilšu krupis
© Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts un Pasaules dabas fonds aicina dabas draugus veltīt savu laiku un darbu, lai 19. septembrī piedalītos Latvijā ļoti reta abinieka - smilšu krupja - biotopa atjaunošanā dabas liegumā “Karateri”.

Smilšu krupja dzīvotnes atjaunošanas pasākums notiek iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros un ir piemērots arī ģimenēm ar bērniem, jo darbs ir salīdzinoši viegls un drošs – sīkkociņu un krūmiņu ravēšana. Karateru karatē dalībniekiem būs iespēja vairāk uzzināt par reto dzīvnieku un viņa dzīves apstākļiem, kā arī kopā ar ekspertiem piedalīties smilšu krupju mājvietas uzturēšanā.

Smilšu krupju dzīvotnes sašaurinās un indivīdu skaits kļūst aizvien mazāks, tāpēc smilšu krupis iekļauts gan Latvijas, gan Eiropas Savienības sarakstos kā stingri aizsargājama suga.

“Smilšu krupja (Bufo calamita) tipiskā dzīvotne ir seklās peļķēs jūras piekrastē vai upju ielejās. Aizvien biežāk smilšu krupis ir sastopams arī smilšu un grants karjeros, kāds ir arī dabas liegumā “Karateri”. Karjerā “Karateri”, kur aktīva darbība vairs nenotiek, smilšu krupim ir laba dzīvošana. Tomēr šī teritorija ir pakļauta aizaugšanas procesiem, tāpēc vieta pamazām piepildās ar sīkiem kokiem, krūmiņiem un zālēm. Tas, savukārt, samazina atklātus smilšainus laukumus, kas tik ļoti ir nepieciešami smilšu krupim,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore Arta Krūmiņa.

“Laikā, kad uz pasaules bioloģiskā daudzveidība izzūd vēl nepieredzētos ātrumos, ikviena iniciatīva, kas vērsta uz dzīvotņu atjaunošanu un izpratnes vairošanu par dabas procesiem, ir svarīga. Dzīvotņu iznīcināšana ir viens no būtiskākajiem dabas daudzveidības samazināšanas iemesliem. Arī smilšu krupim dzīves vidi ietekmē dažādi ar cilvēku saimniekošanu saistīti faktori, kā, piemēram, saimniekošana pie ūdenstilpēm, ūdens piesārņojums, aizaugšana, ceļu infrastruktūra. “Daru labu dabai” talkas ietvaros mums visiem būs iespēja atbalstīt mazo radību, atjaunojot viņa mājas, ” skaidro Pasaules dabas fonda izglītības projektu vadītāja Elīna Pekšēna.

Vairāk par iespējām iesaistīties iniciatīvā “Daru labu dabai”, kuru īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kopīgi ar Pasaules dabas fondu, var uzzināt iniciatīvas mājaslapā www.darudabai.lv.

Pulcēšanās talkai 19. septembrī plkst. 10.30 dabas liegumā “Karateri”, koordinātes (57.809940, 24.447482). Lūgums talkai pieteikties, aizpildot pieteikuma formu ej.uz/Karateru_karate.
DAP Karate smilšu krupis
© Dabas aizsardzības pārvalde Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus