Vairāk nekā miljons eiropiešu aicina valdības atgūties “zaļi” | WWF Latvia

Vairāk nekā miljons eiropiešu aicina valdības atgūties “zaļi”Publicēts 16 jūlijs 2020   |  
Mežs, daba, koki
© Magda Jentgena
Vairāk nekā 1 miljons eiropiešu un Eiropas lielākā vides organizāciju koalīcija “Green 10” ir sagatavojuši vēstuli Eiropas Komisijai, kurā stingri iesaka nesniegt plānoto atbalstu vairākām cilvēku veselību, dabu un klimatu negatīvi ietekmējošām nozarēm.

Piektdien, 17. jūlijā, Eiropadomes sanāksmē tiks apspriests 750 miljardu eiro “Nākamās paaudzes ES” atgūšanās instruments. Vides organizāciju koalīcija uzsver, ka atgūšanās līdzekļiem jābalstās visaptverošā “Vides un klimata izslēgšanas sarakstā”. Saraksts sastāv no 21 nozarēm, tostarp fosilajiem kurināmajiem, aviācijas un bīstamām ķīmiskām vielām, kuras jāizslēdz no iespējas saņemt finansējumu. Uz taisnīgu un ilgtspējīgu atgūšanos aicina arī 1 300 000 eiropiešu parakstīta vēstule dalībvalstīm un Eiropas Komisijai.

Biedrības “Zaļā brīvība” vadītājs Jānis Brizga norāda: “Vienošanās par izslēdzamo nozaru sarakstu ir veiksmīgas “digitālās un zaļās pārejas” priekšnoteikums. Savukārt klimatneitralitāte un aprites ekonomika ir investīciju mērķi, kas nes arī nozīmīgus sociālus ieguvumus, jo tādi projekti nodrošina dzīvojamās vides un darba apstākļu uzlabošanos plašākam cilvēku lokam, tādejādi tieši vai netieši mazina nevienlīdzību.”

Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis uzsver: “Atveseļošanas līdzekļus nedrīkst novirzīt visām nozarēm, kas tos pieprasa, jo ne visas nozares reprezentē pašreizējās un nākotnes sabiedrības vajadzības. Atbalsta mehānismiem jāveicina pāreja uz nenoplicinošu ekonomikas attīstības modeli - ilgtermiņa klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības un plašākas vides aizsardzības mērķi jāprioritizē līdztekus sabiedrības veselības, drošības un citiem labklājības aspektiem.”

Organizācijas “Pasaules Dabas Fonds” un “Zaļā brīvība” pirms 17. jūlija Eiropadomes tikšanās, kur tiks apspriesti ekonomikas atveseļošanas un ES daudzgadu budžeti, ir nosūtījusi vēstuli ministru prezidentam Krišjānim Kariņam ar lūgumu sanāksmē nospraust apņemšanos atgūšanās plānus balstīt ilgtspējīgā ilgtermiņa attīstībā, pievienojoties dalībvalstu aicinājumam atgūties saskaņā ar Eiropas Zaļo kursu.


“Vairāk nekā miljons eiropiešu aicina valdības atgūties “zaļi”” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “Vairāk nekā miljons eiropiešu aicina valdības atgūties “zaļi”” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”

.

komentāri

blog comments powered by Disqus