Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana | WWF Latvia

Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanaPublicēts 29 septembris 2015
Informatīvs materiāls "Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana"
© Pasaules Dabas Fonds
Strauji notiekošo pārmaiņu apstākļos, kuri skar dzīves vidi laukos, aktuāls kļūst jautājums, ko īpašniekam darīt ar lauksaimniecībā neizmantoto zemi. Racionāla alternatīva, kas tiek piedāvāta un pat stimulēta ar dažādiem finanšu mehānismiem, ir neizmantoto platību apmežošana.

Jaunveidojamās meža platības lielākoties tiek uztvertas kā koksnes resursu banka ar īsāku vai garāku aprites ciklu. Tomēr, līdztekus minētajam apsvērumam, lēmums par apmežošanu katrā situācijā būtu jāsaista vēl ar kādiem specifiskiem motīviem, jo tieši caur dažādajām nozīmēm, kas tiek piešķirtas mežam, iespējams panākt daudzveidīgu meža funkciju īstenošanos. Šie apsvērumi var būt saistīti ar vēlmi veidot un mainīt apkārtnes vizuālo raksturu, rūpēties par nākamo paaudžu materiālo nodrošinājumu, augsnes un ūdens aizsardzības funkcijām, vēja postījumu ierobežošanu vai trokšņu mazināšanu.

Šajā izdevumā nerunāsim par tiem gadījumiem, kad neizmantotajā lauksaimniecības zemē iecerēts izveidot īslaicīgu koku plantāciju vai mežu, kura vienīgā nozīme būs kokmateriālu ieguve. Meža nozīme var kļūt daudzveidīgāka, kā sākotnēji iecerēts, pakāpeniski un bieži pat negaidīti parādoties jauniem aspektiem, kas var nebūt saistīti ar koksnes resursu veidošanu. Nepārdomāta stādījumu veikšana var ietekmēt dabas procesus un ainavas vizuālo raksturu, kā arī ekosistēmu dinamiku, tāpēc lēmumiem par meža stādīšanu jābūt izsvērtiem.

Apmežošanas jautājumi ietver daudz plašāku tēmu loku kā atbilstība likumdošanas prasībām un pastāvošajiem mežsaimniecības standartiem. Ne mazāk svarīga ir meža kā telpas elementa veidošanās un iekļaušanās esošajā dabas apstākļu mozaīkā. No dabas viedokļa daudzveidīga un dažādām nozīmēm bagāta meža veidošana, apmežojot neizmantotās lauksaimniecības zemes, šodienas apstākļos ir izaicinājums ne tikai
atsevišķa īpašuma, bet arī plašākas teritorijas kontekstā. Šie jautājumi diskusijā par Latvijas neizmantoto zemju apmežošanu aplūkoti maz, kas ir galvenais iemesls, kādēļ tapa šis izdevums.
 
Informatīvs materiāls "Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana"
© Pasaules Dabas Fonds Palielināt