Palīdzi sargāt dabas parku Pape! | WWF Latvia

Palīdzi sargāt dabas parku Pape!Publicēts 10 janvāris 2017
Informatīvs materiāls | Pape
© Pasaules Dabas Fonds
Neliels informatīvs materiāls -  kā palīdzēt sargāt sugas un biotopus dabas parkā Pape.
Ja pamani, ka tiek iznīcināti biotopi, postītas sugas, lūdzu, zvani: +371 29108847

Noteikumi, kas jāievēro dabas parka viesiem:
  • Nebrauc un neatstāj auto kāpu aizsargjoslā!
  • Pārvietojies tikai pa ceļiem un takām!
  • Neatstāj atkritumus!
  • Kurini ugunskuru un cel teltis tikai tam paredzētajās vietās!
  • Ievēro makšķerēšanas noteikumus!
 
No 2011.gada 28.septembra dabas parkā ir spēkā dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.706). 

Noteikumi medniekiem

Par noteikumu neievērošanu fiziskām personām var uzlikt naudas sodu no 14,23 EUR līdz 711,44 EUR atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam.
Informatīvs materiāls | Pape
© Pasaules Dabas Fonds Enlarge