What would you like to search for?

Mēs esam Pasaules Dabas Fonds

Mūsu misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. Mēs saredzam iespējas un cenšamies iedvesmot. Mēs rīkojamies dabas un cilvēku labklājībai.

© Wild Wonders of Europe / Laurent Geslin / WWF

Savu darbību īstenojam ciešā sadarbībā ar World Wide Fund for Nature (WWF). Mūs vieno kopīga misija, mērķi un vērtības.

Mūsu darbības virzieni

Veidojot cilvēku un dabas harmoniskas attiecības, mēs rūpējamies par Latvijas dabas vērtību saglabāšanu un atjaunošanu - Baltijas jūru, upēm, ezeriem, mežiem, savvaļas augiem un dzīvniekiem.

© Pasaules Dabas Fonds
Zemes stunda
Kā mums gāja?
Zemes stunda notika 2021. gada 27. martā plkst. 20:30. Akcija katru gadu apvieno cilvēkus visā pasaulē, kuri iestājas par dabu.

Zemes stundas laikā ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija tiek aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. UZZINI VAIRĀK
Sadarbība ar uzņēmumiem

Klimata pārmaiņas un dabas izzušana ir realitāte, ar kuru šodien saskaras visdažādākie biznesa sektori un sabiedrība kopumā. Sadarbojoties, mēs varam meklēt risinājumus un gūt panākumus vides, sociālajā un ekonomiskajā jomā.

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Jūs varat mums palīdzēt izplatīt vēstis, pievienojoties sekotāju pulkam un daloties informācijā ar draugiem.

© © Brad Josephs