What would you like to search for?

Error 404!

Diemžēl lapa, kurai mēģināt piekļūt, nav atrodama mūsu serverī.


Mūsu darbības virzieni: Baltijas jūra, Saldūdens, Mežs, Bioloģiskā daudzveidība, Klimats, Pārtika.

Mūsu misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.

Mūsu mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību; nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē; palīdzētu samazināt piesārņojumu un dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu.