What would you like to search for?

PAR MUMS

Mēs esam Pasaules Dabas Fonds. World Wide Fund for Nature (WWF) asociētais partneris Latvijā.

© naturepl.com / Danny Green / WWF

Mūsu misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. Pasaules Dabas Fonds ir Latvijā reģistrēta sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas kopš 1991. gada novembra. 2005. gada 9. jūnijā organizācija tika reģistrēta kā nodibinājums "Pasaules dabas fonds".

30 GADI DABAS AIZSARDZĪBĀ

Sadarbībā ar dažādām institūcijām, nevalstiskām organizācijām un biznesiem esam izveidojuši meža apsaimniekošanas un mitrzemes demonstrējuma teritorijas; nodibinājuši dabas parku "Pape" un Latvijā atgriezuši lielos zālēdājus - savvaļas zirgus, taurus, sumbrus; attīstījuši FSC sertifikāciju; veicinājuši nelikumīgu koksnes resursu izmantošanas izskaušanu; īstenojuši lašu, Baltijas jūras, meža aizsardzības kampaņas un upju aizsardzības pasākumus pret mazo HES būvniecību; realizējuši ikgadējo Zemes stundu, izglītības programmas meža īpašniekiem un dabas saglabāšanas pasākumus plašākai sabiedrībai.

Liela daļa no mūsu ikdienas ir saistīta ar valsts un nevalstisko institūciju koordinētu politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādi. Aizstāvēt vides intereses, kad top plānošanas dokumenti, likumi, noteikumi un standarti, ir nozīmīgs mūsu ikdienas darbs.

MŪSU MĒRĶIS

Mūsu mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību; nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē; palīdzētu samazināt piesārņojumu un dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu.

© naturepl.com / Wild Wonders of Europe / Bartocha / WWF
MŪSU PAMATVĒRTĪBAS

1. Būt neatkarīgiem un brīviem no politiskām ietekmēm
2. Izmantot savā darbā jaunākās zinātniskās atziņas
3. Meklēt dialogu un izvairīties no konfliktiem, veidot iesaistošas pārmaiņas
4. Veidot partnerattiecības ar valsts, pašvaldību un privātajām organizācijām

KĀ MĒS SASNIEDZAM REZULTĀTUS?
© Andris Soms

Vides interešu aizstāvība
Aizstāvam vides intereses gan darbojoties valsts un nevalstiskā sektora darba grupās nacionālā un starptautiskā mērogā, gan sniedzot komentārus un atzinumus plānošanas dokumentu, normatīvo aktu izstrādes procesos.
 
Demonstrējumi
Demonstrējam videi draudzīgu meža apsaimniekošanu trīs meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijās un lauksaimniecības mitrzemē, kur tiek veikti zinātniski novērojumi barības vielu noplūdes samazināšanai. Apsaimniekojam dabas parku "Pape", kur reintroducējām lielos zālēdājus.
 
Vides izglītība
Gatavojam izglītības materiālus, sniedzam apmācību kursus un lekcijas sadarbības partneru veidotos pasākumos dažādām auditorijām, tai skaitā skolās un augstskolās.
 
Sabiedrības apziņas pilnveidošanas un iesaistes iniciatīvas
Īstenojam kampaņas un akcijas vides jautājumu aktualizācijai. Organizējam dažādas sabiedrības līdzdalības iniciatīvas un pasākumus dabas daudzveidības saglabāšanai.

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Jūs varat mums palīdzēt izplatīt vēstis, pievienojoties sekotāju pulkam un daloties informācijā ar draugiem.

© © Brad Josephs