What would you like to search for?STRĀDĀSIM KOPĀ!

Tas, ko mēs izdarīsim nākamajos desmit gados, ietekmēs nākošos dažus tūkstošus gadu.

© Wild Wonders of Europe / Diego Lopez / WWF

Dzīvās planētas ziņojums parāda, ka globālās vides izmaiņas pasaulē ir tik nozīmīgas, tik savstarpēji saistītas, tik katastrofālas, ka nepastāv vienas tādas organizācijas, kas spētu rast risinājumu.

Domā plašāk!

Labās ziņas ir tās, ka pastāv iespējas pozitīvām izmaiņām - zinātne ir tik neapšaubāma, cilvēku apziņa ir tik augsta un inovācijas tik attīstijušās, kā tas nav bijis nekad līdz šim.
 
Mēs varam veidot jaunas attiecības ar dabu, mums tikai jāstrādā kopā.
 
Partnerība ar Pasaules Dabas Fondu un sadarbība  - gan reģionālā, gan globālā līmenī - sniegs rezultātus un radīs pozitīvu ietekmi un izmaiņas.
 
Mēs saprotam, ka tādas problēmas kā klimata pārmaiņas, energoresursu pieejas drošība un dabas daudzveidības zaudēšana nopietni apdraud iedzīvotāju labklājību un uzņēmumu ilgtspēju.
 
Mēs esam kopā ar uzņēmumiem, kuri jau mainījušies un guvuši pozitīvus panākumus, strādājot videi draudzīgi un attīstot ilgstpējīgu biznesu. Tomēr citi vēl ir izmaiņu priekšā un domā  - ar ko sākt. Mēs atbalstām katru, kurš vēlas spert šo soli. Dažreiz lielākās pārmaiņas var rasties, veidojot unikālas savstarpējās attiecības un kopīgi radot konstruktīvus risinājumus.

 

Bizness un daba

Mēs dzīvojam kritiskā laikā, kur šodienas lēmumi noteiks planētas nākotni. Mēs strādājam pie tāda veida pārmaiņām, kas nodrošina labklājīgu un veselīgu nākotni cilvēkiem un dabai. “Bizness un daba” (Nature Means Business)ir ceļojums apkārt pasaulei, apskatot WWF pozitīvas korporatīvās sadarbības piemērus.

© Jason Houston / WWF-US

WWF sadarbojas ar gandrīz 3000 uzņēmumiem visā pasaulē. Latvijā PDF partneri ir vairāki desmiti uzņēmumu, ar kuriem kopā mēs veicam pozitīvas un ilgtspējīgas pārmaiņas.

© Johnson Barros / WWF-Brazil
UZZINĀT VAIRĀK