Aizstāvības akadēmija | WWF Latvia

What would you like to search for?

Aizstāvības akadēmija

© Pasaules Dabas Fonds

Mēs vēlamies jauniešos veicināt ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstīt dažādas prasmes, lai tie nākotnē spētu aktīvi, argumentēti, izmantojot kritisko domāšanu, pārstāvēt savas intereses vides jautājumos gan individuāli, gan pievienojoties nevalstiskajam sektoram. Tādēļ sadarbībā ar Latvijas debašu asociāciju un Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu esam radījuši Aizstāvības akadēmiju.

Ko mēs plānojam?

No 2020. līdz 2023. gadam katru gadu vismaz 20 motivētākie 15-25 gadus veci jaunieši no Rīgas un Latvijas reģioniem tiks uzņemti bezmaksas Aizstāvības akadēmijā – 3 mēnešu ilgā neformālās izglītības kursā. Šajā akadēmijā jaunieši tiks apmācīti par pilsoniskās līdzdalības formām, nevalstisko organizāciju lomu pozitīvu pārmaiņu radīšanai un iesaistīti aktivitātēs, kas veicina ticību personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, mudināti uz rīcību interešu pārstāvniecībā un iedrošināti ietekmēt politiskās iniciatīvas.

Kad notiks mācības?

Pirmās mācības notiks katru otro sestdienu 4h garumā no 2021. gada 16. janvārim līdz 2021. gada 27. martam. Apbalvošanas un noslēguma ceremonija notiks 2021. gada 24. aprīlī.

Ko māca Aizstāvības akadēmijā?

Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības izspēles. Mācību kursa programma pieejama šeit. Kursa noslēgumā jaunieši izstrādās pilsoniskās līdzdalības kursa darbus – sākot no protesta akcijām un beidzot ar likumdošanas izmaiņu virzīšanu –, kas apliecinās, vai kurss nokārtots veiksmīgi.

Ko no Aizstāvības akadēmijas iegūs jaunietis?

Neskaitot lielisku iespēju iepazīties ar jauniem un aktīviem domubiedriem no visas Latvijas, kā arī iegūt vērtīgas zināšanas, kas noderēs gan ikdienā, gan profesionāli, vissekmīgākie kursa absolventi tiks pie lieliskām veicināšanas balvām.

Kas ir Vasaras skola?

Katru gadu Aizstāvības akadēmijas absolventi tiksies Vasaras skolā, kurā ar neformālās izglītības palīdzību atsvaidzinās iegūtās zināšanas, izstrādās nākotnes plānus un reflektēs par to, kā iegūtās zināšanas apņemas īstenot praksē.

Kāds ir projekta mērķis?

Projekta Aizstāvības akadēmija mērķis ir veicināt pilsoniskuma apziņu un stiprināt to vides jautājumos starp 15-25 gadīgiem Latvijas jauniešiem: apmācot par demokrātijas kultūru, pilsoniskās līdzdalības formām, kritisko domāšanu un veiksmīgu argumentāciju; iesaistot neformālās – teorētiskās un praktiskās – pilsoniskās aktivitātēs un iedrošinot aizstāvēt savas intereses lēmumu pieņemšanas procesos.

"Mēs vēlamies jauniešos veicināt ticību savām spējām ietekmēt norises valstī," saka Aizstāvības akadēmijas vadītāja Laura Treimane.

© Agate Albekeite

Pieteikšanās mācību kursā ir noslēgusies

Pieteikšanās jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem neformālās izglītības kursā Aizstāvības akadēmija ir noslēgusies. Aizstāvības akadēmija ir teorētisku un praktisku nodarbību kurss. Kursā vairāk nekā 20 jaunieši no visas Latvijas attīstīs prasmes sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personām savas nākotnes interešu aizstāvībai, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

Dalība kursā Aizstāvības akadēmijā ir bezmaksas. Tāpat arī tiks segti dalībnieku izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un transportu kursa laikā. Pieteikšanās Aizstāvības akadēmijā bija atvērta līdz 2020. gada līdz 31. decembrim. Mācību kursa programma ir pieejama šeit.

SADARBĪBAS PARTNERI

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 73 140.43 eiro.

Projekta mērķis ir 15-25 gadīgu Latvijas jauniešu pilsoniskuma apziņas veicināšana un stiprināšana vides jautājumos. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.