What would you like to search for?

Aizstāvības akadēmija
© Pasaules Dabas Fonds

Mēs vēlamies jauniešos attīstīt dažādas prasmes, lai tie nākotnē spētu aktīvi, argumentēti, izmantojot kritisko domāšanu, pārstāvēt savas intereses vides jautājumos gan individuāli, gan pievienojoties nevalstiskajam sektoram. Tādēļ sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju (Quo Tu Domā) un Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu esam radījuši Aizstāvības akadēmiju.

Pieteikšanās mācību kursam ir sākusies

Pieteikšanās jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem neformālās izglītības kursā Aizstāvības akadēmija ir sākusies! Uzņemšana nākamajā mācību gadā notiks līdz 2021. gada 27. decembrim. Pieteikšanās šeit. Mācību kursa programma 2022. mācību gadam ir pieejama šeit.

Aizstāvības akadēmija ir teorētisku un praktisku nodarbību kurss. Kursā 20 jaunieši no visas Latvijas attīstīs prasmes sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personām savas nākotnes interešu aizstāvībai, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

PIESAKIES ŠEIT

"No Aizstāvības akadēmijas ieguvu daudz vairāk nekā gaidīju. Šo mācību kursu iesaku arī tiem, kuri pirms tam nav ļoti padziļināti interesējušies par vidi, jo šo mācību laikā var apgūt visas šīs zināšanas. Esmu ieguvusi zināšanas ne tikai vides aizstāvībā, bet jebkāda sava viedokļa pamatotā aizstāvībā." / Patrīcija Kleinberga, Rojas vidusskolas 11. klases skolniece

© Pasaules Dabas Fonds

Aizstāvības akadēmijas 2021. gada absolventu zināšanas par demokrātiju un ieinteresētība interešu aizstāvībā ir pieaugusi vidēji par 20%. Savukārt lielākās izmaiņas pēc kursa absolvēšanas ir notikušas jauniešu attieksmē par personīgajām iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts līmenī par vides un dabas jautājumiem, kur attieksme ir pieaugusi par 31%.

Īstenotie kursa darbi 2021. gadā
Kas ir Aizstāvības akadēmija?

No 2020. līdz 2023. gadam katru gadu 20 motivētākie 15-25 gadus veci jaunieši no Rīgas un Latvijas reģioniem tiks uzņemti bezmaksas Aizstāvības akadēmijā – 3 mēnešu ilgā neformālās izglītības kursā. Šajā akadēmijā jaunieši tiks apmācīti par pilsoniskās līdzdalības formām, nevalstisko organizāciju lomu pozitīvu pārmaiņu radīšanai un iesaistīti aktivitātēs, kas veicina ticību personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, mudināti uz rīcību interešu pārstāvniecībā un iedrošināti ietekmēt politiskās iniciatīvas.

Kad notiks mācības?

Pirmās mācības notika katru otro sestdienu 4h garumā no 2021. gada 16. janvārim līdz 2021. gada 27. martam. Apbalvošanas un noslēguma ceremonija notika 2021. gada 24. aprīlī. Pieteikšanās nākamajam mācību gadam tiks atvērta 2021. gada rudenī.

Ko māca Aizstāvības akadēmijā?

Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības izspēles. Mācību kursa programma pieejama šeit. Kursa noslēgumā jaunieši izstrādās pilsoniskās līdzdalības kursa darbus – sākot no protesta akcijām un beidzot ar likumdošanas izmaiņu virzīšanu –, kas apliecinās, vai kurss nokārtots veiksmīgi.

Ko no Aizstāvības akadēmijas iegūs jaunietis?

Neskaitot lielisku iespēju iepazīties ar jauniem un aktīviem domubiedriem no visas Latvijas, kā arī iegūt vērtīgas zināšanas, kas noderēs gan ikdienā, gan profesionāli, vissekmīgākie kursa absolventi tiks pie lieliskām veicināšanas balvām.

Kas ir Vasaras skola?

Katru gadu Aizstāvības akadēmijas absolventi tiksies Vasaras skolā, kurā ar neformālās izglītības palīdzību atsvaidzinās iegūtās zināšanas, izstrādās nākotnes plānus un reflektēs par to, kā iegūtās zināšanas apņemas īstenot praksē.

Kāds ir projekta mērķis?

Projekta Aizstāvības akadēmija mērķis ir veicināt pilsoniskuma apziņu un stiprināt to vides jautājumos starp 15-25 gadīgiem Latvijas jauniešiem: apmācot par demokrātijas kultūru, pilsoniskās līdzdalības formām, kritisko domāšanu un veiksmīgu argumentāciju; iesaistot neformālās – teorētiskās un praktiskās – pilsoniskās aktivitātēs un iedrošinot aizstāvēt savas intereses lēmumu pieņemšanas procesos.

"Mēs vēlamies jauniešos veicināt ticību savām spējām ietekmēt norises valstī." / Aizstāvības akadēmijas vadītāja Laura Treimane.

© Agate Albekeite

Pasaules Dabas Fonda veiktā sabiedriskā aptauja "Jauniešu intereses un to uzskati par prioritātēm Latvijas lēmumpieņēmēju dienaskārtībā nākamo 10 gadu laikā" atklāj, ka pārliecinoši lielākajai daļai aptaujāto Latvijas jauniešu vecumā no 16 līdz 25 gadiem kopumā ir svarīgi, lai arī Latvijas sabiedrība iesaistītos globālo vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

Lai arī jaunieši iedzīvotāju iesaisti dabas saglabāšanā un izglītības pilnveidošanu par vides, dabas un klimata jautājumiem uzskata par neapšaubāmu prioritāti, mācību iestādēs viņiem netiek sniegtas pilnvērtīgas zināšanas un izpratne. Vidēji tikai 32% respondentu uzskata, ka mācību iestādēs izpratne par preču un pakalpojumu ietekmi uz vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu, sugu un dzīvotņu saglabāšanu un citiem jautājumiem tiek veidota labā un teicamā līmenī.

Iepazīsties ar pētījumu
WWF
SADARBĪBAS PARTNERI
Projektu "Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā" finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 73 140.43 eiro.

Projekta mērķis ir 15-25 gadīgu Latvijas jauniešu pilsoniskuma apziņas veicināšana un stiprināšana vides jautājumos. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.