What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Kas ir COP15 un kāpēc tas ir svarīgs bioloģiskajai daudzveidībai?

Šonedēļ valstu līderi tiekas vērienīgā sanāksmē COP15, lai apspriestu dabas krīzi un tās risināšanu.

Kas ir COP15?
Tā ir iespēja visām valstīm sanākt kopā, lai vienotos par plānu, kā līdz 2030. gadam atjaunot dabu un izveidot dabai labvēlīgu pasauli. Plānots, ka pasaules valstu līderi nākamā gada aprīlī un maijā COP15 noslēguma daļā pieņems galīgo globālo nolīgumu par bioloģisko daudzveidību.
 
Vai ir dabas krīze?
Jā, mēs zaudējam dabu līdz šim nebijušā ātrumā. Pasaules Dabas Fonda (WWF) ziņojumā Dzīvā planēta, konstatēts, ka zīdītāju, putnu, zivju, abinieku un rāpuļu populāciju skaits kopš 1970. gada ir samazinājies par vidēji 68%. Tas nedrīkst turpināties! Mums ir jāpārtrauc iznīcināt dabu un jāatjauno bioloģiskā daudzveidība, no kuras mēs visi esam atkarīgi. 
 
Kas ir jādara?
WWF aicina vadītājus izveidot vērienīgu un visaptverošu sistēmu, lai līdz 2030. gadam apturētu dabas daudzveidības samazināšanos - to sauc par Globālo bioloģiskās daudzveidības sistēmu. Kad šis satvars būs izstrādāts, tajā līderiem jāapņemas veikt pasākumus, lai līdz 2030. gadam aizsargātu 30% zemes un jūru, sadarbojoties ar iedzīvotājiem un vietējām kopienām.
 
Taču ar to vien nepietiks, lai nodrošinātu dabai labvēlīgu pasauli. Mums ir jārīkojas arī attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības samazināšanos veicinošiem faktoriem, tostarp mūsu sabojātajām pārtikas sistēmām, un jānodrošina pienācīgs finansējums bioloģiskajai daudzveidībai.
 
Kāpēc bioloģiskā daudzveidība ir tik svarīga?
Bioloģiskā daudzveidība ir visas dzīvības daudzveidība uz zemes. Mēs esam daļa no šī milzīgā dabas organismu bioloģiskā tīkla, kurā ietilpst viss, sākot no sīkiem mikroorganismiem, kas dzīvo augsnē, līdz pat ziloņiem vai pandām, kurus mēs cenšamies aizsargāt. Mūsu planētas kopējā bioloģiskā daudzveidība ir milzīga, un tas ir labi, jo daudzveidība nozīmē izturīgākas un veselīgākas ekosistēmas.

Kā mani uztur bioloģiskā daudzveidība?
Bioloģisko daudzveidību mēs redzam katru dienu. Piemēram, augi: bez tiem nebūtu skābekļa. Koki, meži un lietus mežu masīvi, piemēram, Amazonē, palīdz stabilizēt klimatu, jo tiem ir izšķiroša nozīme oglekļa un ūdens apritē.

Bioloģiskā daudzveidība mūs uztur un ir veselīgas, noturīgas un laimīgas sabiedrības pamats, tāpēc ir svarīgi, lai mēs par to rūpētos.“Kas ir COP15 un kāpēc tā ir svarīga bioloģiskajai daudzveidībai?” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Kas ir COP15 un kāpēc tā ir svarīga bioloģiskajai daudzveidībai?” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu