What would you like to search for?

Izdevums skolām "Pandas ziņas"

Pasaules Dabas Fonda "Pandas ziņas" skolotājiem ir elektronisks izdevums, ko izsūtam visām Latvijas skolām, uzrunājot primāri bioloģijas un dabas zinību skolotājus. Taču izdevuma saturs būs interesants un noderīgs ikvienam skolotājam un mācību procesu organizētājam, kuram rūp vide un kurš vēlas aktuālās vides un dabas atjaunošanas tēmas integrēt dažādos mācību priekšmetos.

Izdevumā mēs apkopojam nesenākās aktualitātes Latvijā un pasaulē vides jomā, publicējam aktuālos konkursus un iesaistes pasākumus, iekļaujam norādes uz praktiski izmantojamiem materiāliem, piedāvājam izlasīt izglītojošus rakstus starptautiski atzītos izdevumos. Abonē "Pandas ziņas" te! 
 
Izdevums "Pandas ziņas"  ir sagatavots  ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "Pandas ziņu" saturu atbild nodibinājums Pasaules Dabas Fonds.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu