What would you like to search for?

BRĪVPRĀTĪGAIS NAFTAS NOPLŪŽU GADĪJUMOS
© WWF / Bob Zuur

Latvijas Vides pārvaldības asociācija, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Valsts vides dienests ir kopīgi izstrādājuši dokumenta projektu “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde”. Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt Latvijas kompetento iestāžu gatavību koordinētiem un efektīviem glābšanas darbiem jūras un krasta piesārņojuma gadījumā.

Transportējamās naftas apjoms pieaug

Ar katru gadu pieaug transportējamās naftas apjoms Baltijas jūrā. Sākot ar 2009. gadu, negadījumu skaitam ir tendence pieaugt. Naftas produktu piesārņojuma gadījumā ūdeņos bieži vien pirmie cietēji ir tieši ūdens putni. Ja šādi gadījumi notiek lielākā mērogā, ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, lai palīdzētu veterinārārstiem un pirmajiem respondentiem glābt putnu dzīvības. Neviena valsts nevar pārvaldīt smagu naftas noplūdi un tās sekas bez organizētiem un apmācītiem brīvprātīgajiem.

“Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde” mēs esam atbildīgi par brīvprātīgo spēku apzināšanu un apmācību, lai uzlabotu reaģēšanas spējas un glābtu dzīvniekus naftas noplūdes gadījumos.

© Scott Dickerson / WWF-US
Aicinām pietiekties brīvprātīgajam darbam dzīvnieku glābšanai akūtu naftas noplūžu gadījumos
Brīvprātīgie tiks iekļauti operatīvā dabas un dzīvnieku glābšanas datubāzē, lai nākotnē tiktu apmācīti, kā rīkoties negadījumu situācijās un kā pareizi asistēt veterinārārstus un brīvprātīgo koordinatorus, kad šāds negadījums ir iestājies. Aizpilot anketu, tu piekrīti, ka negadījuma situācijā (kas var notikt jebkurā laikā) ar tevi varēs sazināties mūsu darbinieks.

Piesakies, aizpildot elektronisku pieteikumu vietnē: ej.uz/naftas_piesarnojums
Kādēļ brīvprātīgais?
Naftas noplūdei ir milzīga un tūlītēja vides, ekonomiskā un sociālā ietekme. Radušās noplūdes gadījumā naftas produkti var būtiski piesārņot Baltijas jūras, upju krastus un ūdeņu gultnes, ietekmējot dzīvnieku un augu dzīves apstākļus (un eksistenci) vēl vairākus gadu desmitus pēc noplūdes. Naftas vai tās produktu noplūde no rūpnīcas, kuģa, dzelzceļa transporta var notikt jebkurā brīdī.

Naftas produktu piesārņojuma gadījumā ūdeņos bieži vien pirmie cietēji ir tieši ūdens putni. Ja šādi gadījumi notiek lielākā mērogā, bieži vien ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, lai palīdzētu veterinārārstiem un pirmajiem respondentiem glābt putnu dzīvības. Neviena valsts nevar pārvaldīt smagu naftas noplūdi un tās sekas bez organizētiem un apmācītiem brīvprātīgajiem.