What would you like to search for?

Labdarība
© Magda Jentgen

Mēs pateicamies par jūsu ieinteresētību mūsu darbā. Mēs ar prieku sadarbojamies ar atbalstītājiem, kuri novērtē mūsu pamatvērtības un kuri vēlas, lai viņu atbalsts būtu ilgstošs un ar pozitīvu ietekmi dabas vērtību aizsargāšanā, saglabāšanā un atjaunošanā. Kļūt par mūsu partneri nozīmē apzināties savu lomu dabas saglabāšanā; tas nozīmē atteikties no vienaldzīga vērotāja pozīcijas; tas nozīmē sniegt savu personīgo ieguldījumu, radot pasauli, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā; tas nozīmē palīdzēt mums radīt drošāku nākotni visai dzīvībai uz zemes. 

Katra dzīvība ir apdraudēta šajā laikā, kad gan sugu, gan visas dabas izzušana noris tik neiedomājami straujos tempos. WWF Dzīvās planētas ziņojumā (Living Planet Report) informējis, ka laikā no 1970. līdz 2020. gadam savvaļas dzīvnieku populācijas sarukušas par 68%. Lai spētu pretoties pārapdzīvotības, zemes noplicināšanas, sausuma, klimata izmaiņu un sugu izzušanas draudiem, ziedotāju atbalsts ir nenovērtējama palīdzība. Tas dod iespēju mums saskaņot sabiedrības, uzņēmumu un valdības darbības, lai rastu labāko iespējamo risinājumu šīm problēmām. Kopā mēs spējam atrast labākās iespējas dabas saglabāšanā un reaģēt uz visaktuālākajām vajadzībām savlaicīgāk. Viennozīmīgi, mēs iestājamies par labāko risinājumu dabai visās nozarēs. Mēs vēlamies darīt vēl vairāk. Un mēs ticam, ka ar jūsu atbalstu spēsim to panākt. 

ZIEDO MŪSU DARBĪBAS UZTURĒŠANAI

Mēs ticam atvērtām un uzticamām attiecībām, kurās ziedotāji zina, kā viņu atbalsts tiek izmantots un kā tas palīdz klimata un dabas saglabāšanā.

© Magda Jentgen