What would you like to search for?

KORPORATĪVĀ SADARBĪBA
© Elton Ferreira da Silva / WWF-Brazil

“Pavisam vienkārši - daba ir pamats veselīgai sabiedrībai, godīgai ekonomikai un globālai drošībai.”

Marko Lambertini, WWF ģenerāldirektors

Mēs īpašu vērību pievēršam sadarbībai ar uzņēmumiem, kuriem ir augsts potenciāls mazināt draudus sugu daudzveidības izzušanai uz zemes. Mēs kopā meklējam risinājumus, lai apturētu tādus procesus kā dabas noplicināšana, pārzveja, jūras un salūdeņu eitrofikācija, zemes degradācija un klimata izmaiņas.

Biznesa un finanšu sektori virza globālo ekonomiku, tādēļ tiem jāuzņemas atbildība par izmantojamajiem dabas resursiem un ekosistēmām, lietojot tos ilgtspējīgi un dodot iespēju atjaunoties.

Mēs aicinām kompānijas veikt straujas izmaiņas un rast inovatīvus risinājumus, kas nepieciešami pozitīvām izmaiņām.

MŪSU PLANĒTA - MŪSU BIZNESS

Dokumentālā filma “Mūsu planēta - mūsu bizness” (Our Planet: Our Business) veidota, iedvesmojoties no Netflix seriāla “Mūsu planēta” (Our Planet). Filma vērš uzmanību uz dabas ekonomisko vērtību un parāda to,  kā uzņēmumi var ietekmēt videi nozīmīgas izmaiņas. Mērķis ir palīdzēt ikvienam saprast, kādas ir likmes un kas notiks, ja turpināsim strādāt “kā parasti”.


 

SADARBĪBAS PAMATS

Mēs ticam, ka sadarbojoties, spējam mainīt veselas nozares un sistēmas, lai sasniegtu labākus rezultātus, kas citādi nebūtu iespējami.

Katra no mūsu sadarbībām ir unikāla. Mēs varam palīdzēt uzņēmumam uzlabot un attīstīt veidus, kā tie var kļūt videi draudzīgāki un viņu bizness – ilgtspējīgāks. Mēs varam palīdzēt vērsties pie uzņēmuma darbiniekiem, klientiem, partneriem, investoriem, vēršot uzmanību uz vides problēmu straujo saasināšanos un ietekmi gan Latvijas, gan globalā mērogā. Sadarbības partneri var atbalstīt kādu no mūsu projektiem, kas ir saskaņā arī ar uzņēmuma vai klientu redzējumu ilgtspējīgas attīstības nepieciešamībām. Lielākā daļa sadarbības projektu ir visu iespēju apvienošana.

Mēs pieejam radoši sadarbības idejām, lai rezultāts būtu pozitīvas izmaiņas apkārtējā vidē, un lai tas būtu interesants visiem partneriem.

SADARBĪBAS IESPĒJAS
null
Finansējums vides kampaņām, mērķa akcijām vai citām konkrētām iniciatīvām mūsu programmu darbības ietvaros.
null
Finansiāls atbalsts mūsu darbībai un attīstībai.
null
Mūsu projektu sponsorēšana.
null
Ilgtermiņa partnerattiecības, vienojoties par sadarbības laiku, apjomu un savstarpējām interesēm.
null
Ekskluzīvs partnerattiecību līgums - atbilstoši uzņēmuma darbības sfērai tiek attīstītas individuālas sadarbības formas.
null
Mūsu dalība, lekcijas, izglītojošas diskusijas u.tml. uzņēmuma rīkotajos pasākumos.
null
Dabas atjaunošanas pasākumu organizēšana uzņēmuma darbiniekiem aizsargājamajās teritorijās un cituviet.
null
Informācijas sniegšana par vides aktualitātēm, videi draudzīgāku saimniekošanu, pasākumu un tūrisma organizēšanu.
null
Uzņēmuma produkcijas vai pakalpojumu ziedojums, palīdzot samazināt mūsu veicamo darbu izmaksas.
null
Vides iniciatīvas dabas daudzveidības saglabāšanai.
null
Atbalsts dabas parkam “Pape” lielo savvaļas zālēdāju populācijas atjaunošanai.
MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Mēs zinām, ka viens uzņēmums nespēj veikt tās izmaiņas, kas nepieciešamas vides atjaunošanai. Izmaiņas, ko vēlamies redzēt Latvijā un pasaulē, iespējamas tikai darbojoties kopā. Mēs pateicamies visiem, kas mūs atbalstījuši un turpina to darīt. Paldies!

© naturepl.com / Tony Wu / WWF
MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI PALĪDZ ĪSTENOT VIDES INICIATĪVAS, DABAS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANAS UN IZGLĪTĪBAS PASĀKUMUS
PATEICAMIES PAR PALĪDZĪBU MŪSU DARBĪBAS NODROŠINĀJUMAM