What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Pasaules Dabas Fonda ziņojums: daba var būt mūsu antivīruss

Jaunajā ziņojumā “Covid-19: steidzams aicinājums aizsargāt cilvēkus un dabu” Pasaules Dabas Fonds (World Wide Fund for Nature - WWF) identificējis faktorus, kas veicina zoonožu parādīšanos: izmaiņas zemes lietošanā un dabisko ekosistēmu pārveidošana, piemēram, lauksaimnieciskās ražošanas intensifikācija, dabisko mežu izciršana. WWF aicina steidzami rīkoties, lai izvairītos no turpmākām pandēmijām, kas apdraud cilvēku veselību, valstu drošību un ekonomiku pastāvēšanu.

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors uzsver: “Vairāk nekā jebkad agrāk mums ir jāuzlabo attiecības ar dabu. Noplicinoša dabas resursu izmantošana un neilgtspējīga pārtikas sistēma ir kļuvusi par milzīgu risku mums visiem. Kamēr to neapzināsimies un nerīkosimies, draudi tikai pieaugs.”

WWF ziņojums norāda, ka pēdējo 30 gadu laikā aptuveni 60–70% jauno slimību rodas cilvēku, mājlopu un savvaļas dzīvnieku mijiedarbības dēļ. Savukārt pēdējo 10 gadu laikā zoonožu uzliesmojumu biežums, iespējams, ir trīskāršojies. Jaunās zoonozes ir nopietni apdraudējušas cilvēku veselību visā pasaulē, izraisot arī tādas slimības kā HIV/AIDS, SARS, cūku gripu, MERS, Ebolas vīrusu un arī COVID-19.

Pasaules Ekonomikas forums (WEF) jau pirms vairāk nekā 10 gadiem ir klasificējuši pandēmijas un infekciju slimības kā vienu no galvenajiem globālajiem riskiem. Šobrīd WEF par lielākajiem nākotnes riskiem ilgtermiņa ekonomikas funkcionēšanai atzīst draudus, kas saistīti ar klimata un dabas sistēmu noplicināšanu.

Esam izstrādājuši un augstākajām amatpersonām Latvijā nosūtījuši rekomendācijas ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19. Šis ir īstais brīdis, lai atveseļošanās plānu kontekstā pieņemtu pārdomātus, tālredzīgus, sabiedrības interesēs balstītus lēmumus arī Latvijā,” norāda J. Rozītis. “Slimību parādīšanos ietekmējošie faktori ir cieši saistīti ar mūsu attieksmi pret dabu – ir nepieciešami juridiski stingri ietvari ekonomikas pārkārtošanai un ES atkarības mazināšanai no produktiem, kas saistīti ar neskarto mežu izciršanu lauksaimniecības zemju ierīkošanai.

Aptuveni 10 miljoni hektāru mežu katru gadu pasaulē tiek zaudēti, pārvēršot tos aramzemes un ganību platībās. Patreizējā neilgtspējīgā globālā pārtikas sistēma veicina plašu dabisko teritoriju pārveidi lauksaimniecībai, tādējādi sadrumstalot dabiskās ekosistēmas un palielinot savvaļas dzīvnieku, mājlopu un cilvēku mijiedarbību, kas līdztekus klimata un dabas daudzveidības krīzēm veicina arī jaunu zoonožu parādīšanos.

Ziņojums ir pieejams šeit.


“Pasaules Dabas Fonda ziņojums: daba var būt mūsu antivīruss” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “Pasaules Dabas Fonda ziņojums: daba var būt mūsu antivīruss” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu