Atbalsts interešu aizstāvībai vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumos | WWF Latvia

What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Atbalsts interešu aizstāvībai vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumos

Pasaules Dabas Fonds ir ieguvis Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu laika posmā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 20. novembrim Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “NVO fonds” iepriekš izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā”.

Projekts sniedz atbalstu Pasaules Dabas Fonda darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā. Apstiprinātā projekta mērķis ir sabiedriskā labuma vides interešu (klimata pārmaiņu, vides piesārņojuma, bioloģiskās daudzveidības un aprites ekonomikas) un ilgtspējīgas attīstības aizstāvības nodrošinājums, labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli) ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības informēšana par aktualitātēm ar vidi saistītajos jautājumos.

Praksē Pasaules Dabas Fondam tas nozīmē iegūt lielākas iespējas aizstāvēt vides intereses, ieguldot laiku un resursus problēmu izpētē, pozīciju sagatavošanā un aizstāvēšanā valsts institūciju, programmu, projektu konsultatīvās padomes darbā un dažādu nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju darbības konsultatīvos procesos.

Tāpat šogad Pasaules Dabas Fonds paredz sabiedrības informēšanu par aktuālajiem procesiem vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībā, kā arī sniegt lekcijas un prezentācijas par sabiedriskā labuma vides interešu nodrošinājumu un nodrošināt jaunus brīvprātīgos darbiniekus organizācijas darbībai sabiedriskā labuma vides interešu un ilgt-spējīgas attīstības aktualizēšanai. Tāpat plānots izvērst sadarbību ar citām organizācijām gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Galvenās projekta aktivitātes būs vides interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, iesaistoties politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā. Tāpat arī svarīgi būs vienotu pozīciju izstrāde vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībai.

Projekta aktivitātēm iespējams sekot mājaslapā un sociālajos tīklos.


"Atbalsts interešu aizstāvībai vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumos” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “Atbalsts interešu aizstāvībai vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumos” saturu atbild nodibinājums “Pasaules dabas fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu