What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Pasaules Dabas Fonds uzsāk divus projektus par mencu un zušu krājumu atjaunošanu Baltijas jūras reģionā

Pasaules Dabas Fonds kopā ar citām Baltijas jūras reģiona vides organizācijām saņēmis finansējumu no The Fisheries secretariat (FishSec) un Swedish Institute, lai veiktu izpētes darbu par mencu un zušu krājumu atjaunošanas iespējām, kā arī iesaistītos sabiedrības apziņas veidošanā par Baltijas jūras kritisko ekoloģisko stāvokli. Abus projektus plānots realizēt līdz 2022. gada beigām sadarbībā ar FishSec, Lietuvas dabas fondu un Igaunijas dabas fondu.

Menca ir viena no svarīgākajām plēsīgajām zivīm Baltijas jūrā, un tai ir būtiska loma jūras ekosistēmā. Desmitiem gadu laikā lielais mencu krājums austrumu daļā ir krasi samazinājies. To ietekmējusi mencu pārzveja, izmaiņas Baltijas jūras ekosistēmā, skābekļa trūkums jūras gultnē, nevēlami mencu izmetumi un citi faktori. Savukārt  Eiropas zušu skaits pēdējo 30 līdz 40 gadu laikā ir samazinājies pat par 95 līdz 99%, kas padara šo sugu par īpaši apdraudētu. Arī zušu populāciju ietekmē pārzveja, jūru un saldūdeņu piesārņojums, hidroelektrostaciju dambju un citu šķēršļu izbūve uz upēm, kas aizsprosto zušu migrācijas ceļus.
 
"Atbalsts Baltijas jūras mencu un zušu krājumu atjaunošanai un saglabāšanai ir ārkārtīgi svarīgs gan ekosistēmas līdzsvaram, gan ilgtspējīgas zvejas nodrošināšanai, kas dod labumu reģiona iedzīvotājiem. Šo projektu ietvaros veiktie pasākumi palīdzēs rast atbilstošus risinājumus, kā atjaunot pietiekamus mencu un zušu krājumus Baltijas jūras reģionā, kā arī iesaistīs dažādas ietekmes puses atbildīgā lēmumu pieņemšanā,“ stāsta Elza Ozoliņa, Pasaules Dabas Fonda  projektu vadītāja.
 
Projekta Mencu atgriešanās (Return of the cod) ietveros tiks izstrādāts ziņojums par iespējamajiem mencu krājuma atveseļošanās pasākumiem, kā arī tiks analizēti tā potenciālie sociālekonomiskie aspekti. Īpaša uzmanība tiks pievērsta sabiedrības apziņas veicināšanai par Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli un kritisko situāciju ar austrumu Baltijas mencām. Savukārt, projektā Eiropas zuša krājuma atjaunošanu Baltijas jūras reģionā (BALTEELRECO) tiks likts uzsvars uz zušu krājuma pārvaldības plāna un krājuma atjaunošanas aktivitāšu analīzi visās četrās valstīs.
 
Abu projektu aktivitātēm būs iespēja sekot līdzi Pasaules Dabas Fonda mājaslapā un organizācijas sociālo tīklu vietnēs.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu