What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Enerģijas rēķini atgādina par steidzamu nepieciešamību atteikties no fosilajiem kurināmajiem

Šodien publicētais sabiedriskās domas pētījums par saules un vēja enerģiju desmit Eiropas valstīs liecina, ka 86% eiropiešu atbalsta pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atjaunojamo energoresursu pieaugumu.

84% aptaujāto cilvēku atbalsta vairāk saules projektus apkaimē, bet 70% atbalsta vēja turbīnu celtniecību viņu dzīvesvietas tuvumā. Atbalsts sauszemes vēja parkiem palielinās līdz 76% ar nosacījumu, ja vietējās kopienas aizpilda jaunās darba vietas un dala īpašumtiesības.
 
Eiropai nepieciešams paātrināt vēja un saules enerģijas izmantošanu, lai izvairītos no klimata sistēmas sabrukšanas – tā pauž kampaņas aicinājums, kuru organizē Eiropas Klimata rīcības tīkls (CAN Europe) ar 185 dalīborganizācijām visā Eiropā. Koalīcija pieprasa ātrāku, godīgāku un ilgtspējīgāku enerģētikas sektora pāreju uz 100% atjaunojamu enerģiju līdz 2040. gadam. Atjaunojamā elektroenerģija, galvenokārt no saules un vēja, ir šīs pārejas atslēga. Aicinājumā uzsvērts, ka ir būtiski, lai visa mūsu elektroenerģija tiktu iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem jau līdz 2035. gadam.

Tajā pašā laikā publicētais pētījums "Production Gap Report 2021" norāda, ka valdības plāno 2030. gadā saražot divas reizes vairāk fosilā kurināmā nekā būtu saskaņā ar globālās sasilšanas ierobežošanu līdz 1,5°C. Tas ir krasā pretstatā ar Parīzes nolīgumu, pieaugošajiem klimata mērķiem un neto-nulles saistībām.
 
Tāpat sabiedriskās domas pētījums norāda, ka atbalsts jauniem vēja un saules projektiem ir vēl lielāks to cilvēku vidū, kuri katrā valstī jau dzīvo šāda projekta tuvumā. 77% cilvēku, kas jau dzīvo pie vēja parka, atbalstītu vēja turbīnu būvniecību apkaimē, un 84% no tiem, kas jau dzīvo pie saules parka, atbalstītu saules parka būvniecību apkaimē. Vairākums uzskata, ka valdībai vajadzētu sniegt finansiālu atbalstu saules enerģijas iegūšanai mājsaimniecībās (81%) un nodrošināt, ka visām jaunajām ēkām uz jumtiem ir uzstādīti saules kolektori (68%). Trīs ceturtdaļas (76%) pieaugušo desmit valstīs ir nobažījušies par klimata pārmaiņu ietekmi, bet tikai 18% uzskata, ka viņu valdība dara visu iespējamo, lai novērstu potenciālos draudus.
 
Carbon Tracker jaunākajā ziņojumā “Ieslēgt gāzi gaidstāves režīmā” (Put Gas On Standby) ir secināts, ka esošo dabasgāzes projektu ekspluatācija jau šobrīd ir dārgāka nekā jaunu atjaunojamo energoresursu izmantošana. Lielākā daļa plānotās jaunās dabasgāzes jaudas nevarēs atgūt sākotnējos ieguldījumus. Tāpat vairāk nekā 1/5 ar gāzi darbināmās elektrostacijas ir nerentablas, un strauji augošās degvielas cenas var būtiski ietekmēt iedzīvotājus.
 
Paziņojumā, kas publicēts tieši pirms ES valstu līderu sanāksmes Briselē 21.-22. oktobrī un COP 26, Eiropas valstu valdības tiek aicinātas līdz 2040. gadam nodrošināt ātru un godīgu pāreju no fosilā kurināmā uz 100% atjaunojamo enerģiju, aptverot visas nozares, piemēram, ēkas, rūpniecību un transportu, kā arī ieviest pasākumus, lai ievērojami samazinātu enerģijas pieprasījumu un uzlabotu energoefektivitāti. Atjaunojamai elektroenerģijai, galvenokārt no saules un vēja, ir jābūt pamatā mūsu enerģētikas sistēmai, veicinot dekarbonizāciju visās citās nozarēs. CAN Europe biedri no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm ir publicējuši arī atklātu vēstuli savām valdībām ar konkrētiem ieteikumiem reģionam.
 
Visi aptaujas dati, ja vien nav norādīts citādi, ir no YouGov Plc. Kopējais izlases lielums bija 10 547 pieaugušie. Aptauja tika veikta tiešsaistē no 2021. gada 24. septembra līdz 6. oktobrim. Dati atspoguļo visu Apvienotās Karalistes, Francijas, Itālijas, Vācijas, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Polijas, Čehijas un Spānijas pieaugušo viedokļus vecumā no 18 gadiem.

“Enerģijas rēķini atgādina par steidzamu nepieciešamību atteikties no fosilajiem kurināmajiem” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Enerģijas rēķini atgādina par steidzamu nepieciešamību atteikties no fosilajiem kurināmajiem” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

 

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu