What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Pasaules Dabas Fonds (WWF) aicina valstu līderus COP26 priekšplānā izvirzīt dabā balstītus risinājumus

Šobrīd, valstīm izstrādājot Nacionāli noteiktos devumus (NDC), nav pienākums savos klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas plānos maksimāli iestrādāt dabā balstītus risinājumus, jo ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC) vēl pilnībā neatzīst dabā balstītu risinājumu būtisko ieguldījumu klimata krīzes risināšanā. Pasaules Dabas Fonds (WWF) konstatē, ka pārliecinoši lielākā daļa valstu savos NDC ir iekļāvusi dabā balstītus risinājumus, un ir laiks tos izvirzīt klimata krīzes risināšanas priekšplānā.

Pasaules Dabas Fonda (WWF) jaunajā pētījumā “NDC — A Force for Nature?” konstatēts, ka saskaņā ar Parīzes nolīgumu pasaules valstis atjauninātajos Nacionāli noteiktajos devumos (NDC) arvien vairāk iekļauj dabā balstītus risinājumus, tādejādi pielāgojoties vai mazinot klimata pārmaiņu ietekmes. Kopš iepriekšējās iesniegto plānu analīzes veikšanas šī gada jūlijā, dabas iekļaušana NDC ir palielinājusies no 82% līdz 92%.

Dabā balstīti risinājumi ir iniciatīvas, kas aizsargā, atjauno un ilgtspējīgi pārvalda zemes un okeānu ekosistēmas, piemēram, mežus, kūdrājus, mitrājus, savannas, koraļļu rifus un mangrovju audzes, vienlaikus risinot arī citas sociālas problēmas. Zinātnieki lēš, ka, īstenojot dabā balstītus risinājumus, emisijas varētu samazināt pat līdz 30% no tā, kas nepieciešams Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai.

Saskaņā ar ziņojumu 96 valstis savos NDC ir iekļāvušas dabā balstītus risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanas plānu kontekstā un 91 valstis — adaptācijas plānu kontekstā. Šajā ziņojumā novērtētās valstis, kuras iesniegušas savus atjauninātos klimata plānus, reprezentē 42% no globālajām radītajām emisijām gadā.

Klimata pārmaiņu un dabas daudzveidības krīzes ir savstarpēji saistītas. Pasaules Dabas Fonds (WWF) aicina pasaules līderus ANO Klimata pārmaiņu konferencē (COP26) nodrošināt to, lai daba būtu klimata krīzes risināšanas priekšplānā. Tāpat Pasaules Dabas Fonds (WWF) aicina visas valstis turpināt stiprināt savus esošos un nākotnes NDC un paaugstināt globālās ambīcijas, tajos iekļaujot efektīvus dabā balstītus risinājumus, zemes izmantošanu un lauksaimniecību.

Pasaules Dabas Fonds (WWF) uzsver, ka valdībām jānodrošina papildu finansējums dabā balstītiem risinājumiem, kas jāpalielina vismaz līdz 30% no kopējā klimatam paredzētā finansējuma.

WWF #NDCsWeWant iniciatīvas mērķis ir atspoguļot progresu, veicināt labāko praksi, identificēt galvenās problēmas un aicināt kūtrākās valstis palielināt NDC plānu vispārējās ambīcijas un uzlabotu mērķus.
 
“Pasaules Dabas Fonds (WWF) aicina valstu līderus COP26 priekšplānā izvirzīt dabā balstītus risinājumus” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Pasaules Dabas Fonds (WWF) aicina valstu līderus COP26 priekšplānā izvirzīt dabā balstītus risinājumus” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu