What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Dosim iespēju Eiropas zutim

Neskatoties uz skaidrām zinātniskajām rekomendācijām, pieprasot nulles nozvejas kvotu īpaši apdraudētajam Eiropas zutim visās dzīvotnēs un ES ūdeņos, zivsaimniecības padome lēma turpināt 3 mēnešu zvejas liegumu zušu populācijas aktīvās migrācijas laikā.

Novembrī publicētās Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) rekomendācijas Eiropas zuša nozvejas iespējām 2022. gadam skaidri norāda, ka, piemērojot piesardzības pieeju, ir nepieciešama nulles nozvejas kvota visās dzīvotnēs, kas attiecas gan uz komerciālo, gan atpūtas zveju, kā arī stikla zušu zveju akvakultūrai un populācijas krājumu atjaunošanai.

Zivsaimniecības padomes sanāksmē, kas norisinājās š.g. 12. un 13.decembrī, lai lemtu par nozvejas iespējām 2022. gadam Atlantijas okeānā, Ziemeļjūrā un cituviet Eiropā, tika ignorētas zinātniskās rekomendācijas. Tā vietā, ņemot vērā Eiropas Komisijas ierosinājumus, dalībvalstis turpinās ieviest 3 mēnešu zvejas liegumu Eiropas zušu populācijai aktīvās migrācijas laikā.

“Mēs neesam redzējuši skaidrus uzlabojumus kritiski apdraudētai zušu populācijai kopš 2007. gada, kad ES pieņēma plašu klāstu ar Eiropas zušu atjaunošanas pasākumiem. Šogad zinātniskās rekomendācijas skaidri norāda, kāda ir šī brīža situācija un populācijas stāvoklis. Jebkāda veida zušu zveja ir jāaptur, un ar steigu ir jāievieš pasākumi, lai uzlabotu dzīvotnes un migrācijas ceļus,” komentē FishSec Eiropas zušu projektu vadītāja Niki Sporonga (Niki Sporrong). “Lai uzlabotu zušu stāvokli, ir nepieciešams lielāks atbalsts ne tikai reģionālā, bet arī starptautiskā līmenī.”

Šonedēļ pieņemtie lēmumi attiecībā uz Eiropas zušu nozveju nesaskan ar ierosinājumiem par nozvejas iespējām, ko piedāvāja Slovēnijas Padomes prezidentūra preses konferences laikā, t.sk. balstīt pieņemtos lēmumus uz piesardzības pieeju, maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) mērķu sasniegšanu, kā minēts Kopējās zivsaimniecības politikā un ICES zinātniskajās rekomendācijās, kā arī uz ekosistēmu balstītu zivsaimniecības pārvaldības pieejas ieviešanu pieņemtajos lēmumos.                                                                                                                                                                                 
Šovasar Fisheries Secretariat publicētais ziņojums norāda, ka dalībvalstu centieni pasargāt Eiropas zušu populāciju, nosakot 3 mēnešu zvejas liegumu, ir neveiksmīgi. Tiesiskais regulējums attiecībā uz zvejas liegumu ir padarīts stingrāks, liekot uzsvaru uz nepieciešamību pasargāt zušu populāciju tā aktīvākajā migrācijas periodā. Šis liegums attiecas uz visām zušu dzīves fāzēm un visām ES ūdenstilpēm, t.sk. iesāļos ūdeņos - piekrastes zonās, upju grīvās un pārejas ūdeņos. Nākamgad dalībvalstīm būs jānodrošina, lai liegums attiektos uz periodu aktīvākās Eiropas zušu migrācijas laikā. Dalībvalstīm būs arī jānodrošina komunikācija ar Eiropas Komisiju par izvēlēto periodu, sniedzot savu pamatojumu līdz 2022. gada 1.jūnijam.

Eiropas Komisija plāno plašas diskusijas ar ieinteresētajām pusēm, lai izzināt iespējas, kā turpmāk samazināt Eiropas zušu mirstību 2022.gadā.

“Šis tiešām nav labs rezultāts Eiropas zutim. Šobrīd pieņemtie lēmumi, visticamāk, nesamazinās nākamā gada nozveju. ES ir jādod labāka iespēja Eiropas zutim atgūties,” komentē Sporonga.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu