What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Paldies par sadarbību un atbalstu 2021. gadā!

Pagājis vēl viens izaicinājumu pilns gads. Pasaulē, risinot klimata krīzes un dzīvās dabas krīzes jautājumus, tas ir bijis ļoti nozīmīgs gads. Šogad vairāk nekā jebkad iepriekš tika uzsvērta dabas saglabāšanas milzīgā nozīme klimata krīzes risināšanā. Vasarā tika publicēts starptautiskais zinātnieku ziņojums, kurš atklāj, ka atrodamies punktā, kurā ir pēdējā iespēja mainīt planētas likteni. Gada otrajā pusē norisinājās vērienīgās un izšķirošās COP sarunas, kurās valdību vadītāji centās vienoties par dabas daudzveidības un klimata krīzes tālākajiem risinājumiem. 2021. gadā ir pieņemti virkne svarīgi lēmumi, kurus turpmākajos gados būs jāievieš dzīvē, lai līdz 2050. gadam varētu tuvoties ES nospraustajam klimatneitralitātes mērķim.

Kāds  šis gads ir bijis Pasaules Dabas Fondam Latvijā? Šis ir mūsu darbības 30. gads, kuru mēs esam pavadījuši aktīvā darbībā, realizējot iniciatīvas klimata, dabas daudzveidības saglabāšanas, ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas, Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmu uzlabošanas, vides izglītības jomās, kā arī esam iesaistījušies diskusijās par ilgtspēju finanšu sektorā.  Esam veidojuši dialogus ar politiķiem, dažādu sektoru uzņēmējiem, dažādu jomu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, zinātnes un izglītības institūciju speciālistiem, zemju īpašniekiem, lai spriestu par to, kā mainīt ierastos saimniekošanas un darbības veidus, atstājot mazāku ietekmi uz vidi. Šogad vides izglītības aktivitātēs esam tikušies ar vairāk kā 2000 Latvijas iedzīvotāju dažādās vecuma grupās. Pateicamies visiem, kas ir pievienojušies “Zaļā biroja” pulkam, absolvējuši “Aizstāvības akadēmiju”, ar savu līdzdalību atbalstījuši “Zemes stunda”, “Klimata vēstnieks”, “Lai jūra čum un mudž”, “Līdz kaklam” iniciatīvas! Paldies sadarbības partneriem, ar kuriem īstenojām mūsu kopējās iniciatīvas – Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā, Daru labu dabai, Ko atnesi no aiznes, Klimatam pozitīvi XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana.

Šogad esam uzsākuši darbu pie jaunu meža demonstrējumu teritoriju izveides, kopā ar sadarbības partneriem aktualizējuši brīvi plūstošu upju nozīmi, aicinājuši saudzēt apdraudētās zivju sugas un mainīt savus ikdienas paradumus, kā arī turpinām uzturēt un rūpēties par dabas daudzveidību Papes dabas parkā un organizēt talkas dabas aizsargājamajās teritorijās. Visi šie virzieni, kuros mēs ieguldām savu darbu, ir nozīmīgi Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. 

Paldies tām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm, kas bija un ir kopā ar mums, palīdzot īstenot mūsu mērķus. Paldies visiem individuālajiem ziedotājiem, brīvprātīgajiem, mūsu organizēto talku, izglītības pasākumu dalībniekiem. Paldies uzņēmumiem, kuri snieguši mums atbalstu  – Tetra Pak Latvija, Spodrība, Cido grupa, Clear Channel Latvia, Lidl, Rimi Latvia, Stockman, Prompt, Stora Enso Latvija, Moon Inc, BTA Baltic Insurance Company, DHL Latvia, Antalis, zvērināts advokātu birojs “Loze & Partneri”.

Lai jaunais gads ir bagāts ar dažādām inovācijām, idejām un rīcībām, kas ļaus mums visiem kopā virzīties uz tīrāku, zaļāku, taisnīgāku pasauli nākotnē!
 

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu