What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Identificēti nozīmīgākie riski pasaules ekonomikai

Pasaules Ekonomikas foruma 2022. gada Globālo risku ziņojums, kurā definēti pasaules ekonomikai būtiskākie draudi, atklāj, ka pieci no desmit nozīmīgākajiem riskiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ir saistīti ar vidi un dabu. TOP3 riski ir klimatrīcības trūkums, ekstrēmāli laikapstākļi un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās.

“Šobrīd atrodamies situācijā, kad pasaules valstu līderi katru gadu atliek klimata krīzes modinātāja signālu par vēl vienu gadu. Ziņojuma secinājumi skaidri norāda uz to, ka ir nepieciešamas steidzamas pārmaiņas, lai aizsargātu mūsu planētu, un šogad valstu līderiem ir iespēja pārtraukt līdz šim skaļākā modinātāja signāla atlikšanu,” saka Laura Treimane, Pasaules Dabas Fonda Klimata programmas vadītāja.

WEF Globālo risku ziņojumā 2022. gadam infekcijas slimības un to ietekme ir norādīta kā viens no galvenajiem īstermiņa riskiem, ar ko saskaras cilvēce. Tā kā jaunu dzīvnieku infekcijas slimību jeb zoonožu (piemēram, COVID-19) galvenais izplatīšanās cēlonis ir dabas iznīcināšana, ir ļoti svarīgi, lai lēmumu pieņēmēji pārietu no slimību izraisītu seku novēršanas uz to cēloņu likvidēšanu. Gaidāmās sarunas par Bioloģiskās daudzveidības mērķiem nākamajiem 10 gadiem, kuras notiks Kunmiņā, Ķīnā (CBD COP15), sniedz izšķirošu iespēju lēmumpieņēmējiem panākt vērienīgu globālu vienošanos, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, atbalstot klimatrīcību un ilgtspējīgas attīstības mērķus.Valstu līderiem jāatceras, ka bezdarbības izmaksas, nerisinot ar vidi saistītās problēmas, ir krietni lielākas nekā preventīvu rīcību izmaksas. Turpmāka dabas daudzveidības izzušana radīs daudz lielākas negatīvas sociālās, ekonomiskās un vides ietekmes. Ja netiks mazināti ar klimata pārmaiņām un dabas izzušanu saistītie riski, tie var nodarīt kaitējumu miljoniem cilvēku un destabilizēt pasaules ekonomiku, kuras pamatā ir dabas sniegtie pakalpojumi 125 trilj. ASV dolāru vērtībā.

COVID-19 pandēmijai un cilvēces pieaugošajai ietekmei uz klimatu ir jākļūst par modinātāja signālu, lai nodrošinātu veselīgu un ilgtspējīgu nākotni savvaļas dzīvniekiem un cilvēkiem uz šīs planētas.

Ziņojuma pamatā ir Globālo risku uztveres aptauja, kurā tika apkopoti gandrīz 1000 pasaules ekspertu un līderu viedokļi.

“Identificēti nozīmīgākie riski pasaules ekonomikai” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Identificēti nozīmīgākie riski pasaules ekonomikai” saturu atbild nodibinājums Pasaules Dabas Fonds.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu