What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Paļaušanās uz jaunu hidroenerģiju Eiropā ir bezatbildīga

Vairāk nekā 130 NVO nosūtījušas vēstuli ES sarunu vedējiem, lūdzot viņus pārskatītajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā aizsargāt Eiropas upes no jaunas hidroenerģijas izmantošanas. Vēstuli kopā ar Pasaules Dabas Fondu (WWF) parakstījušas arī vairākas Latvijas vides aizsardzības organizācijas - Latvijas Dabas Fonds, Zaļā brīvība, Baltijas Vides Forums un Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Pirms nākamā politiskā trialoga par Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārskatīšanu vairāk nekā 130 NVO nosūtījušas atklātu vēstuli likumdevējiem no Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Padomes prezidentūras, aicinot izslēgt hidroenerģiju no atļautajām teritorijām, kā arī iekļaut ilgtspējas kritērijus, atzīstot, ka hidroenerģijai ir tieša ietekme uz saldūdens ekosistēmām, kas būtu jāsamazina.

Tā kā hidroenerģijas potenciāls Eiropā jau ir plaši izmantots, jauna hidroenerģija sniegtu tikai nelielu ieguldījumu enerģētikas pārejas procesā, vienlaikus nodarot milzīgu kaitējumu mūsu ūdensceļiem. Saskaņā ar Pasaules Dabas Fonda (WWF) ziņojumu Living Planet Report 2022 saldūdens sugu populācijas ir piedzīvojušas vislielāko kopējo globālo samazinājumu (83 %), un šajā sugu grupā Eiropā novēroto migrējošo zivju populācijas ir samazinājušās vidēji par 93 %, tādējādi mūsu kontinents ir visvairāk skartais.
 

“Paļaušanās uz jaunu hidroenerģiju Eiropā ir bezatbildīga” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Paļaušanās uz jaunu hidroenerģiju Eiropā ir bezatbildīga" saturu atbild nodibinājums Pasaules Dabas Fonds.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu