What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Izglītības iestādes aicina pieteikt idejas grantu konkursam “Ielaid skolā dabu”

Pasaules savvaļas sugu dienā, 3. martā, Pasaules Dabas Fonds izsludina grantu konkursu izglītības iestādēm “Ielaid skolā dabu”. Konkursa mērķis ir veicināt izglītības par bioloģisko daudzveidību attīstību skolās, vairojot interesi, izpratni un attīstot dabas atjaunošanas prasmes skolēnos un skolotājos. Skolas var pieteikt idejas, kas sekmēs dabas daudzveidību skolu apkaimēs, šogad īpašu uzmanību vēršot pārtikas audzēšanai.

Pasaules Dabas Fonds aicina skolas pievērst uzmanību savai apkaimei, rodot iespēju rūpēties par atsevišķu sugu dzīvotnēm pie skolas un tās tuvumā. Pērn jaunizveidotajai programmai “Ielaid skolā dabu” skolas no visas Latvijas sagatavoja un iesūtīja vairāk nekā 60 radošus projektus, kuru mērķis bija dažādos veidos veicināt izpratni un vairot praktiskās iemaņas dabas daudzveidības saglabāšanā. Šogad programmas ietvaros īpaša uzmanība pievērsta dabai draudzīgas pārtikas audzēšanai, aicinot veidot permakultūras dārzus un audzēt ārstniecības augus.
 
Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas Fonda izglītības un sabiedrības iesaistes programmas vadītāja:
“Ņemot vērā lielo atsaucību, mums ir liels prieks, ka šogad programmas ietvaros turpināsim atbalstīt veiksmīgākos projektus vides izglītībai skolās. Tā ir vērtīga iespēja skolotājiem un skolēniem darboties kopā, aicinot iecerētā īstenošanai pievienoties arī skolēnu vecākus. Pagājušais gads pierādīja, ka darbi raitāk sokas tieši tiem, kas spēja izveidot plašāku komandu.”
 
Pasaules Dabas Fonds grantu konkursu “Ielaid skolā dabu” šogad īsteno ar Lidl Latvija atbalstu.
Antra Birzule, Lidl Latvija korporatīvās sociālās atbildības vadītāja: “Lai veidotu pieredzē balstītas zināšanas par produktu un to izejvielu ceļu no lauka līdz pat galdam, to ietekmi uz vidi un tās daudzveidību, svarīga ir praktiskā iesaiste.  Tāpēc mēs ar aizrautību iesaistāmies projektā “Ielaid skolā dabu”, kas skolēnus mudina pašiem darbojoties, pētot un analizējot nonākt pie zināšanām, pašu audzētas veselīgas pārtikas un darba prieka!”
 
Pieteikšanās konkursam līdz 2023. gada 31.martam, aizpildot šo pieteikumu. Pieteikuma pielikumi, kas nav obligāta prasība, var tikt iesūtīti elektroniski ar norādi "KONKURSAM „Ielaid skolā dabu”" uz e-pasta adresi epeksena@pdf.lv tajā pašā dienā, kad tiek aizpildīts šis pieteikums.
 
Konkursā var piedalīties ikviena pamatizglītības vai vidējās izglītības iestāde, un uzvarētāji saņems vienreizēju maksājumu līdz 1600 EUR ideju īstenošanai.
 
Jebkuru nepieciešamo informāciju attiecībā uz konkursa norisi var iegūt PDF. Kontaktpersona: Elīna Pekšēna, PDF izglītības un sabiedrības iesaistes programmas vadītāja, +371 28343418, epeksena@pdf.lv.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu