What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Izsludināts iepirkums "Ekoloģiskā un hidroķīmiskā novērtējuma ziņojums un rekomendācijas riska ūdensobjektam Papes ezers" (papildināts)

Pasaules Dabas Fonds projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE18IPE/LV/000014) ietvaros līdz 31. martam izsludina iepirkumu "Ekoloģiskā un hidroķīmiskā novērtējuma ziņojums un rekomendācijas riska ūdensobjektam Papes ezers".

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir no 2023. gada 17. marta līdz 2023. gada 31. martam plkst. 18.00. Piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi: info@pdf.lv

Plašākai informācijai
Agnese Lielturka, Pasaules Dabas Fonda projektu pārvaldības vadītāja
alielturka@pdf.lv

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu