What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

COP28 – izšķirošs brīdis rīcībai klimata jomā

Lielākajā un nozīmīgākajā starptautiskajā sanāksmē par klimata pārmaiņām – ANO klimata pārmaiņu konferencē COP28, kas šogad no 30. novembra līdz 12. decembrim norisinās Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, jāpanāk radikāla virziena maiņa, lai atjaunotu rīcību klimata jomā atbilstoši globālās sasilšanas ierobežošanai līdz 1,5°C.

Jaunākie zinātniskie dati liecina, ka klimata pārmaiņas notiek daudz straujāk nekā centieni tās ierobežot, līdz ar to tiek kritiski apdraudētas ekosistēmas un kopienas. Šogad visā pasaulē piedzīvotas rekordaugstas temperatūras un ekstrēmi laikapstākļi, sākot no sausuma līdz katastrofālām vētrām un plūdiem, kas ir izpostījuši cilvēku dzīves, ekonomiku un ekosistēmas. Neviena pasaules daļa nav pasargāta no klimata pārmaiņu ietekmes.

COP28 galvenais mērķis ir novērtēt globālo progresu, lai sasniegtu mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C virs pirmsindustriālā laikmeta līmeņa. Ja cilvēce nemainīs kursu, paātrinot pāreju no fosilā kurināmā un veidojot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni, tiks palaista garām iespēja ierobežot globālo sasilšanu. Valstīm cita starpā būs jāatsakās no fosilā kurināmā (ogles, nafta un gāze) izmantošanas, vienlaikus paātrinot pāreju uz tīru enerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tas ir visefektīvākais veids, lai ātri samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Būs nepieciešams sniegt arī finansiālu atbalstu jaunattīstības valstīm, lai palīdzētu tām izstrādāt un īstenot savus klimata plānus, jo tieši tās ir visneaizsargātākās pret klimata pārmaiņu radītajiem postījumiem. Jau šobrīd 3,3-3,6 miljardi cilvēku ir neaizsargāti pret klimata pārmaiņu ietekmēm, un šis skaits strauji pieaugs, paaugstinoties temperatūrai.

Kas būtu jāpanāk COP28 sarunās:
  • Veiksmīgs globālais progresa novērtējums un, ja nepieciešams, spēcīgāku nacionālo devumu (NDC) noteikšana, lai koriģētu kursu līdz 1,5C.
  • Lēmums pakāpeniski atteikties no fosilā kurināmā ne vēlāk kā līdz 2050. gadam.
  • Zaudējumu un postījumu fonda pilnīgas darbības nodrošināšana.
  • Lēmums par visaptverošu sistēmu globālajam pielāgošanās mērķim.
  • Attīstīto valstu finansējuma palielināšana.
  • Visu privāto un publisko finanšu plūsmu saskaņošana ar klimata mērķiem.
COP28 laikā pusēm būs jāpanāk vienošanās par stratēģiju attiecībā uz nepieciešamajām darbībām, politiku un pasākumiem, lai sasniegtu jau izvirzītos mērķus. Turklāt ir svarīgi ieviest ambiciozākus mērķus, lai novērstu seku mazināšanas un pielāgošanās centienu nepilnības, un palielinātu cilvēku un dabas noturību pret klimata pārmaiņām.

“COP28 – izšķirošs brīdis rīcībai klimata jomā” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “COP28 – izšķirošs brīdis rīcībai klimata jomā” saturu atbild nodibinājums Pasaules Dabas Fonds.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu