What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Saldūdens zivis, tostarp Atlantijas laši, izzūd: steidzami nepieciešams ES Dabas atjaunošanas likums

Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN) ir publicējusi jaunāko apdraudēto sugu Sarkano sarakstu, kurā norādīts, ka 25 % pasaules saldūdens zivju sugu draud izmiršana, tostarp Atlantijas lašiem (Salmo Salar).

COP28 laikā publicētajā IUCN Sarkanajā sarakstā, kas tiek uzskatīts par pasaulē ietekmīgāko novērtējumu par augiem un dzīvniekiem uz Zemes, atklājas, ka saldūdens zivis cieš no piesārņojuma, aizsprostiem, kas nosprosto to migrācijas ceļus, un aizvien vairāk arī no klimata pārmaiņām.

Ūdens piesārņojums ietekmē 57 % saldūdens zivju sugu, kurām draud izmiršana, aizsprosti un ūdens ieguve ietekmē 45 %, invazīvās sugas un slimības kaitē 33 %, pārzveja apdraud 25 %, bet klimata pārmaiņas ietekmē 17 %, jo samazinās ūdens līmenis upēs, paaugstinās jūras līmenis, kas izraisa jūras ūdens nonākšanu upēs.

Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgena teica: "Eiropā mēs nedarām pietiekami daudz, lai pasargātu mūsu zivis no izmiršanas. Ja mēs nekavējoties nerīkosimies, lai atjaunotu mūsu upes, ezerus un mitrzemes, mūsu zivju populācijas, tostarp ikoniskais Atlantijas lasis, tiks ierakstītas vēstures grāmatās. Šis ir kārtējais brīdinājuma signāls mūsu lēmumu pieņēmējiem, ka plaša mēroga dabas atjaunošana vairs nevar gaidīt. Lai apturētu šo izmiršanas krīzi, ES iestādēm ir jāpieņem ilgi gaidītais Dabas atjaunošanas likums, kurā ir iekļauts mērķis atjaunot 25 000 kilometru brīvi plūstošas upes, kas ir ļoti svarīgas lašiem un citām migrējošām zivīm."

Saskaņā ar IUCN datiem Atlantijas laši ir pakļauti vairākiem apdraudējumiem, kad tie mēro tālo migrācijas ceļu starp jūru un saldūdens nārsta un barošanās vietām:
  • Klimata pārmaiņas ietekmē visus to dzīves cikla posmus, samazina medījumu skaitu un veicina invazīvo sugu izplatību.
  • Aizsprosti un šķēršļi upēs bloķē to piekļuvi nārsta un barošanās vietām.
  • Tos apdraud lauksaimniecības un mežizstrādes radītais ūdens piesārņojums un nogulšņu veidošanās.
  • Vairošanās ar izbēgušiem saimniecībās audzētiem lašiem var vājināt to spēju pielāgoties klimata pārmaiņām.
  • Palielinās mirstība, ko izraisa lašu audzētavās audzēto lašu utis.
IUCN Sarkanais saraksts 2023 ir pirmais visaptverošais pasaules saldūdens zivju sugu novērtējums. Tajā atklāts, ka 3086 no 14 898 novērtētajām sugām (25 %) draud izmiršana.

“Saldūdens zivis, tostarp Atlantijas laši, izzūd: steidzami nepieciešams ES Dabas atjaunošanas likums” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Saldūdens zivis, tostarp Atlantijas laši, izzūd: steidzami nepieciešams ES Dabas atjaunošanas likums” saturu atbild nodibinājums Pasaules Dabas Fonds.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu