What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Pasaules Dabas Fonda atskats uz notikumiem 2023. gadā

2023. gads daudziem cilvēkiem visā pasaulē ir bijis smags. Konflikti un nestabilitāte vēl aizvien nomāc miljoniem cilvēku dzīvi. Diemžēl arī dabas un klimata krīze nav mazinājusies. Mums visiem ir nepieciešama cerība un iedvesma, lai turpinātu iesākto, tāpēc vēlamies atskatīties uz 2023. gadā paveikto.

Aizvadītais gads vides aizsardzībā ir pagājis ļoti intensīvi gan Latvijā, gan Eiropā un pasaulē. Tikko noslēgušās COP28 sarunas, kurā valstis pēc ilgām sarunām panākušas vienošanos par nepieciešamo virzību projām no fosilā kurināmā. Eiropā turpinās diskusijas par Dabas atjaunošanas likuma pieņemšanu, kas beidzot paredzētu dalībvalstīs konkrētus dabas atjaunošanas un saglābšanas pasākumus jūrā, mežos, purvos, pļavās, iekšzemes ūdeņos. Šobrīd par šo likuma tekstu tiek gaidīts galējais balsojums Eiropas Parlamentā. Latvijā joprojām sāpīgs ir mežu izciršanas jautājums, vides NVO iesniegto sūdzību par lēmumu ļaut cirst jaunākus kokus, Satversmes tiesā izskatīs nākamā gada februārī. 

Neskatoties uz nevienprātību un lēnīgumu lēmumu pieņemšanā, kas skar dabas aizsardzību pasaulē un Latvijā, turpinās darbs pie dažādiem dabas atjaunošanas projektiem. Šogad kopā ar atbalstītājiem esam nojaukuši pirmo lielu aizsprostu uz Bejas upes, kas traucēja tās brīvo tecējumu un aizsprostoja ceļu migrējošām zivīm. Tāpat esam veikuši Sveķupes caurtekas pārbūvi Gaujas Nacionālajā parkā. Un šobrīd turpinām darbus pie caurteku apzināšanas Gaujas sateces baseinā, kas ļaus mums izveidot plānu ar potenciāli pārbūvējamo caurteku sarakstu. Upju atjaunošana ir viena no mūsu šī brīža prioritātēm, tāpēc mēs priecājamies par ikvienu, kurš šogad ir iesaistījies upju atjaunošanas talkās. Kopumā LIFE GoodWater IP projekta ietvaros aizvadītajā gadā esam organizējuši astoņas talkas, kurās iesaistījušies vairāk nekā 230 talcinieku, bet dabas atjaunošanas talkas kopumā pulcējušas vairāk nekā 600 dalībnieku.

Turpinām darbu arī vides izglītības jomā, tiekoties ar dažādu universitāšu studentiem, organizējot “Dabas dienas” skolēniem dabas parkā “Pape” un atbalstot skolu iniciatīvas bioloģiskās daudzveidības vairošanai skolu apkārtnē. Šogad programmas “Ielaid skolā dabu” grantus saņēmušas un projektus īstenojušas septiņas skolas visā Latvijā. Noslēdzies projekts “Aizstāvības akadēmija”, kura mērķis trīs gadu garumā bija izglītot jauniešus par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem un kopīgi īstenot vides aizsardzības iniciatīvas. Kopumā “Aizstāvības akadēmiju” absolvējuši un zināšanas par vides jautājumiem un pilsonisko līdzdalību ieguvuši 62 jaunieši.

Projekta LIFE IP LatViaNature ietvaros turpinām izglītot mežu īpašniekus, meža darbu veicējus, studentus par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas praksi, kā arī piedalāmies invazīvo sugu apkarošanas pasākumu organizēšanā. Savukārt projektā LIFE GoodWater IP aktualizējam jautājumu par virszemes ūdeņu ekoloģisko stāvokli, veicinot izpratni sabiedrībā par aizsprostu un kanalizācijas sistēmu radīto ietekmi uz ūdeņu ekoloģisko stāvokli.

Turpinām uzturēt un rūpēties par dabas daudzveidību dabas parkā Pape – ierobežojot niedrāju izplatību Papes ezerā un palieņu pļavās, kā arī esam uzsākuši ganību aploku atjaunošanas darbus. 2024. gadā tiks uzsākta jaunā Dabas aizsardzības plāna izstrāde.

Šajā gadā pirmo reizi iesaistījāmies XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisē kā Svētku padomdevējs, sniedzot ieteikumus svētku organizatoriem, dalībniekiem un apmeklētājiem ilgtspējīgākai svētku norisei. Lai arī šis bija tikai neliels pirmais solis ilgtspējīgu svētku virzienā, mēs ceram, ka katri nākamie svētki būs videi arvien draudzīgāki.

Esam aktīvi līdzdarbojušies politikas plānošanas dokumentu, tiesisko regulējumu izstrādē, organizējuši un bijuši kopā diskusijās, kopējās iniciatīvās ar dažādu biznesa sektoru uzņēmumiem, valsts un pašvaldību institūciju, izglītības iestāžu un politisko partiju pārstāvjiem, meklējot risinājumus klimata un dabai draudzīgākas konkrētas prakses iedzīvināšanā un visas valsts attīstības veidošanā.

Paldies tām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm, kas bija un ir kopā ar mums, palīdzot īstenot mūsu mērķus. Paldies visiem individuālajiem ziedotājiem, brīvprātīgajiem, mūsu organizēto talku, izglītības pasākumu dalībniekiem. Paldies uzņēmumiem, kuri snieguši mums atbalstu  – Tetra Pak Latvija, KPMG Latvia, Cido grupa, Clear Channel Latvia, Lidl Latvija, Prompt, Stora Enso Latvija, Moon Inc, Madara Cosmetics, DHL Express Latvia, Antalis, Rīgas Satiksme, Rimi Latvia, Factset Latvia, zvērinātu advokātu birojam Loze&Partneri.

Lai nākamajā gadā mums kopā izdodas visus šogad pieņemtos lēmumus un ieceres īstenot darbos, kas ļaus mums dzīvot drošākā, stabilākā un harmoniskākā pasaulē!

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu