What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Noskaidrotas 20 zivīm nepārvaramas caurtekas Gaujas sateces baseinā

Pirmo reizi Latvijā, izmantojot attālinātu upes kartēšanas metodi, Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar uzņēmumiem “Jāņa sēta”, “Saldūdeņu risinājumi” un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” veicis 20 zivīm bīstamo caurteku identificēšanu Gaujas sateces baseinā. Zivīm nepārvaramās caurtekas atrodas uz Vildogas, Vaives, Vijas, Kamaldas, Ilgupītes un Pilupes.

Līdz šim Latvijas upēs ir apzināti apmēram 1400 šķēršļi, bet caurtekas un dažāda izmēra tilti varētu būt ievērojami vairāk. Iespējams, ka pat puse no tiem ir migrācijas šķērslis zivīm. Eiropai, tai skaitā Latvijai, vēl joprojām trūkst būtiskas informācijas, lai apzinātu, cik daudz nepārvaramu jeb problemātisku caurteku ir mūsu upju baseinos. Valstis veic šķēršļu apzināšanu un kartēšanu, bet caurtekas tiek aizmirstas. Viens no iemesliem tam ir caurteku lielais skaits. Tomēr to pārbūve ir daudz vienkāršāka un lētāka, nekā citu šķēršļu pārbūve vai nojaukšana. Caurtekas apzinot un pārbūvējot, ir iespējams atbrīvot upes zivju migrācijai, sasniedzot gan nacionālos, gan Eiropas līmeņa mērķus upju dabiskā tecējuma atjaunošanai.

Projektā tika izmēģināta jauna pieeja - attālināta upes baseina kartēšana, kura līdz šim Latvijā netika izmantota. Galvenais mērķis bija noskaidrot, vai šāda metode ir pietiekami precīza, lai atrastu migrējošām zivīm nepārvaramās caurtekas. Rezultāti liecina, ka šī metode ir labs sākumpunkts caurteku identificēšanai. Tomēr, lai precīzi noteiktu, kuras caurtekas ir migrācijas šķērslis un kuras nav, ir nepieciešama papildu teritorijas apsekošana dabā, un šāda pārbaude ir ieteicama mazūdens periodā.

Lai noteiktu attālinātās kartēšanas precizitāti, bija nepieciešams apsekot katru atzīmēto punktu klātienē un vizuāli novērtēt šī objekta ietekmi uz upi un zivju populācijām. Pēc atlasīto caurteku apsekošanas tika secināts, ka 74% no 98 atlasītajiem punktiem ir problemātiskas jeb nepārvaramas caurtekas. No 98 atlasītajiem punktiem 69 caurtekas ir zem ceļiem, atlikušie 29 punkti visbiežāk ir uz upes uzpludināti dīķi ar hidrotehniskām būvēm.

Pasaules Dabas Fonds ir uzsācis darbus, lai sadarbībā ar minerālūdens zīmolu Mangaļi  iniciatīvas Par tīrām upēm ietvaros jau šovasar pārbūvētu divas no šīm caurtekām, kuras atrodas uz Vildogas upes. Pārbūvējot šīs caurtekas, tiktu atbrīvota visa upe jeb aptuveni 18 kilometri, kas ir 36 % no Latvijas nacionālā mērķa, lai atjaunotu brīvi plūstošas upes. Ar projekta “Nepārvaramu caurteku kartēšana ekoloģiski augsti prioritārajā Gaujas baseinā” pārskatu iespējams iepazīties šeit.

Projekts “Nepārvaramu caurteku kartēšana ekoloģiski augsti prioritārajā Gaujas baseinā” īstenots ar Open Rivers Programme finansiālu atbalstu.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu