Jaunākais ziņojums brīdina: savvaļas dzīvnieku skaits mežos ir ievērojami sarucis | WWF Latvia

Jaunākais ziņojums brīdina: savvaļas dzīvnieku skaits mežos ir ievērojami sarucisPublicēts 13 augusts 2019   |  
Mežs
© Laura Treimane
Pasaulē pirmais globālais mežu bioloģiskās daudzveidības novērtējums “Below the Canopy” norāda, ka kopš 1970. gada mežā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku populācijas ir samazinājušās vidēji vairāk nekā par pusi (53%). Jaunajā WWF ziņojumā ir uzsvērti draudi, ar kuriem saskaras meža dzīvnieku sugas, un parādīts, ka sugām piemērotas platības samazināšanās un degradācija, ko galvenokārt izraisa cilvēku aktivitātes, ir iemesls 60% no visiem apdraudējumiem, ar kuriem saskaras meži un mežu dzīvnieku sugas. Vislielākais sugu populāciju kritums ir novērojams tropu mežos, piemēram, Amazones lietus mežos, kur dzīvo visvairāk potenciāli zaudējamo savvaļas dzīvnieku.

Šis nozīmīgais ziņojums parāda, ka meži, kuros dzīvo vairāk nekā puse no pasaules sauszemes sugām un kuri ir vieni no vissvarīgākajiem oglekļa piesaistītājiem pasaulē, ir ļoti svarīgi planētas veselībai. Mežu savvaļas dzīvnieki, savukārt, nodrošina dzīvībai svarīgas funkcijas, lai saglabātu mežus veselīgus un produktīvus, piemēram, apputeksnējot un izkliedējot sēklas, kas ietekmē mežu dabisko atjaunošanos un oglekļa uzkrāšanos. Ja mēs vēlamies palēnināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos visā pasaulē un izvairīties no klimata krīzes, mums jāsargā meži un tajos dzīvojošās sugas.

WWF aicina pasaules līderus izsludināt ārkārtas situāciju (planetary emergency) un līdz 2020. gadam nodrošināt “New Deal for Nature and People” ieviešanu, lai apturētu klimata krīzi, aizsargātu mūsu planētas atlikušās dabiskās zonas un padarītu mūsu patēriņa un ražošanas modeli ilgtspējīgāku. Šīs vienošanās fokusā jābūt mežu aizsardzībai un to atjaunošanai.

Vils Baldvins-Cantello (Will Baldwin-Cantello), WWF globālās mežu politikas vadītājs, sacīja: “Meži ir sarežģītas sistēmas, kas ir atkarīgas no mežu savvaļas dzīvniekiem, un strauja savvaļas dzīvnieku skaita samazināšanās mežos pēdējās desmitgadēs ir steidzams brīdinājuma signāls. Meži ir ne tikai dzīvības bagātība uz zemes, bet arī lielākais dabiskais sabiedrotais cīņā pret klimata krīzi. Mēs tos zaudējam, apdraudot pašiem sevi. Mums ir nepieciešams, lai pasaules līderi nekavējoties sāk rīkoties, lai aizsargātu un atjaunotu dabu, un saglabātu mūsu mežus.

The Forest Specialist Index, ko izstrādājuši WWF (izmantojot Living Planet Index metodoloģiju), koncentrējas uz sugām, kuras ir pilnībā atkarīgas no mežiem. Tas nozīmē, ka šis rādītājs nodrošina precīzu meža ekosistēmu veselības atspoguļojumu. Šī ziņojuma analīzi un modelēšanu veica UNEP-WCMC sadarbībā ar Londonas Zooloģijas biedrību (ZSL). The Forest Specialist Index norāda uz to, ka novēroto meža putnu, zīdītāju, abinieku un rāpuļu populācijas ir sarukušas vidēji par 53% no 1970. līdz 2014. gadam, kad ir pieejami pēdējie dati.

Londonas Zooloģijas biedrības dabas saglabāšanas zinātniece un viena no ziņojuma autorēm Luīza Makrē (Louise McRae) sacīja: “Pirmais solis, lai aizsargātu apdraudētās savvaļas dzīvnieku sugas, ir izprast viņu populācijas tendences un to, kas veicina dzīvnieku skaita samazināšanos. Balstot jau veiksmīgi izveidoto Living Planet Index rādītāju jauna mežu sugu rādītāja izveidē, varam novērot, kā mežos klājas savvaļas dzīvniekiem. Mūsu analīze atklāj, ka sugu daudzums, kuras ir pilnībā atkarīgas no mežiem, samazinās. Izmantojot šo jauno rādītāju, mēs varam turpināt vēl labāk izsekot meža savvaļas dzīvniekus un novērtēt progresu ceļā uz starptautisku līgumu un bioloģiskās daudzveidības mērķu izpildi.

The Forest Specialist Index arī novērtēja, vai pasaulē visizplatītākais meža rādītājs - meža platības - ir korekts savvaļas dzīvnieku labklājības noteicējs. Pētījumā atklājās, ka, lai gan atmežošanas apturēšana un meža platību palielināšana ir svarīgas dabas atjaunošanas darbības, šie soļi vieni paši nav pietiekami.

Lai apturētu savvaļas dzīvnieku skaita samazināšanos un uzlabotu mūsu mežu veselību, ir svarīgi pievērsties visu “problēmu saknēm”, ieskaitot mežu izciršanu, nelegālu savvaļas dzīvnieku tirdzniecību, neilgtspējīgas medības, invazīvās sugas, klimata pārmaiņas un slimības,” sacīja Vils Baldvins-Cantello (Will Baldwin-Cantello). “Turpmākajos globālo mežu novērtējumos un pamatnosacījumos jāiekļauj precīzi meža bioloģiskās daudzveidības pasākumi un meža platības izmaiņas. Ja nerisināsim šos draudus, mēs riskējam iegūt tādus mežus, kur atrodas koki, bet lielākā daļa savvaļas dzīvnieku ir zuduši.

Lai gan The Forest Specialist Index secinājumi rada drūmu priekšstatu par meža bioloģiskās daudzveidības stāvokli, dabas saglabāšanas veiksmes stāsti mums parāda, ka ar pareizu pieeju meža dzīvnieku populācijas var atgūties. Sākot ar pērtiķiem Kostarikā līdz gorillām Āfrikas centrālajā un austrumu daļā, ziņojumā uzsvērti vairāki risinājumi, kas veiksmīgi palīdzējuši atgūties meža dzīvnieku populācijām.

Savvaļas dzīvnieku aizsardzībai un dabas izzušanas novēršanai nepieciešama steidzama globāla rīcība. Ziņojumā norādīts - 2020. gads ir izšķirīgs, lai ANO 75. Ģenerālajā asamblejā pasaules valstis vienotos par “New Deal for Nature and People”. Paredzams, ka pasaules līderi apspriedīs paveikto ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu un Parīzes nolīguma sasniegšanā, kā arī apspriedīs jaunus dabas daudzveidības mērķus nākamajiem 10 gadiem, balstoties uz ANO Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (CBD).

Mežiem jābūt “New Deal for Nature and People” fokusā, jo meži ir būtiski bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, klimata pārmaiņu mazināšanai un cilvēkiem kopumā, nodrošinot tādus ekosistēmas pakalpojumus kā ūdens un gaisa attīrīšana, barības vielu cikls, augsnes erozijas kontrole, pārtikas, koksnes un citu resursu sniegšana.

Ziņojums Below the Canopy ir pasaulē pirmais globālais mežos dzīvojošo sugu populāciju novērtējums. Pilns ziņojums ir pieejams šeit.

Attēlu rezultāti vaicājumam “sabiedrības integrācijas fonds logo”

komentāri

blog comments powered by Disqus