ES Atveseļošanās plāns signalizē par neatliekamu ekonomikas pārkārtošanu | WWF Latvia

ES Atveseļošanās plāns signalizē par neatliekamu ekonomikas pārkārtošanuPublicēts 28 maijs 2020   |  
European Commission President Ursula Von Der Leyen during the plenary session of the European Parliament in Brussels, Belgium, May 27, 2020
© Olivier Hoslet/EFE via EPA
Eiropas Komisija ir prezentējusi ES Atveseļošanās plānu (EU Recovery Package). Plāns apliecina vēlmi tuvoties Eiropas Zaļā kursa mērķiem, tomēr tajā trūkst būtiski nosacījumi atbalsta mehānismu virzībai uz nenoplicinošu attīstību, atstājot nozīmīgu lēmumu pieņemšanu nacionālā līmenī. Pasaules Dabas Fonds ir sagatavojis un nosūtījis rekomendācijas Latvijas valsts augstākajām amatpersonām, aicinot pieņemt pārdomātus un tālredzīgus lēmumus, lai veidotu nenoplicinošu un taisnīgu ekonomiku.

Pieaugošs biznesa sektora pārstāvju, NVO, pilsoņu, kā arī politisko līderu skaits ir aicinājis ES pārkārtot ekonomiku, uzsākot līdz šim lielāko “zaļo” investīciju plānu un novirzot publiskos finanšu instrumentus tikai ar skaidriem vides un klimata kritērijiem. Pirms pāris nedēļām arī Eiropas Parlaments uzsvēra, ka visiem atveseļošanās līdzekļiem jābūt pilnībā atbilstošiem Parīzes vienošanās būtībai un jāatbilst ES klimatneitralitātes un bioloģiskās daudzveidības mērķiem.
 
Šobrīd ES Atveseļošanas plānā ir neatbildēti jautājumi par iespējamā atbalsta īpatsvaru videi kaitīgām darbībām, izdevumiem klimata un vides jomā, investīciju apjoma pietiekamību dabas atjaunošanā un sektoros, kas nerada oglekļa emisijas. Tāpat trūkst skaidrības par videi draudzīgu darba vietu radīšanai atvēlētā finansējuma lielumu un ES taksonomijas pielietojumu, lai noteiktu, kuras darbības atveseļošanās pasākumos ir atbalstāmas.
 
Izprotot ES Atveseļošanas plāna perspektīvas un īstenošanas riskus, un Latvijas valdības līdzšinēji pieņemtos lēmumus krīzes seku likvidēšanai, Pasaules Dabas Fonds ir sagatavojis rekomendācijas Latvijas ekonomikas atveseļošanai, aicinot Latvijas Valsts prezidentu, Saeimas deputātus, Ministru prezidentu un Ministru kabinetu pieņemt pārdomātus un tālredzīgus lēmumus, veidojot nenoplicinošu un taisnīgu ekonomiku saskaņā ar Eiropas Zaļo kursu, Parīzes nolīgumu un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
 
Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors, uzsver: “Mēs nedrīkstam palaist garām krīzes radīto iespēju lietas darīt citādāk. Krīze ir devusi iespēju apstāties, analizēt rīcības un sekas, kuras tā izraisa. Ja mācīsimies no savām veiksmēm un neveiksmēm, izmantosim pasaules labākās zināšanas un pieredzes, mēs stiprināsim savu valsti. Uzlūkosim šo kritisko brīdi kā iespēju ieguldīt tādā sabiedrībā, kas savu labklājību nodrošina harmonijā ar vides un dabas resursiem.
 
Pasaules Dabas Fonda rekomendācijās uzsvērts, ka turpmākām rīcībām jābalstās klimatam un dabas resursiem draudzīgas ekonomikas attīstībā un sociālo problēmu risināšanā. Ekonomikas atveseļošana, vienlaikus risinot vides, ekonomiskos un sociālos jautājumus, var nodrošināt Latvijas iedzīvotāju labklājību un padarīt to noturīgāku pret nākotnes satricinājumiem.
 
Eiropas prezentētais Atveseļošanās plāns nepārprotami signalizē par neatliekamu ekonomikas pārkārtošanu, kas balstās Eiropas Zaļā kursa mērķos, ilgtspējīgas attīstības principos un vides nosacījumos. Turpmākās pārrunas ar dalībvalstīm šī plāna apstiprināšanas procesā noteiks, vai izvirzītais atveseļošanās plāns nacionālā līmenī tiks pietiekami atbalstīts ar līderību un tiesiskumu.

“ES Atveseļošanās plāns signalizē par neatliekamu ekonomikas pārkārtošanu” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “ES Atveseļošanās plāns signalizē par neatliekamu ekonomikas pārkārtošanu” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

European Commission President Ursula Von Der Leyen during the plenary session of the European Parliament in Brussels, Belgium, May 27, 2020
© Olivier Hoslet/EFE via EPA Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus