Noslēgusies nekailciršu mežsaimniecības semināru sezona | WWF Latvia

Noslēgusies nekailciršu mežsaimniecības semināru sezonaPublicēts 04 decembris 2017
Ziemeļu pūce (Strix nebulosa) ligzdā, Somija, Oulu, 2008.gada jūnijs.
© Wild Wonders of Europe / Peter Cairns / WWF
Lai parādītu, ka resursus no meža var iegūt arī saimniekojot dabai draudzīgi, Pasaules Dabas Fonds (PDF) šogad realizēja projektu “Dabai draudzība meža apsaimniekošana”, kura ietvaros organizēja arī praktiskus seminārus par nekailciršu mežsaimniecības praksēm un iespējām.

Šodien, kad publiskajā dienas kārtībā ir diskusija par to – vai iet tikai tālākā meža intensīvākas izmantošanas virzienā, vai nē, ir būtiski ne vien nodarboties ar vides interešu aizstāvību, bet meklēt arī atbildīgus meža apsaimniekošanas risinājumus praksē.  Mežs nav tikai iegūti vai neiegūti koksnes resursi.

Kopumā ir notikuši 7  praktiskie semināri PDF mežu demonstrējumu teritorijās, kur mežā arī iespējams aplūkot videi draudzīgas mežsaimniecības iespējas. Semināros piedalījās arī dažādi eksperti, kas dalījās savās zināšanās par dažādiem mežu īpašniekiem aktuāliem jautājumiem. Mežu demonstrējumu teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieks, Raimonds Mežaks stāsta, ka semināra dalībniekus visvairāk interesē, kādus kokus izvēlēties ciršanai un kādas dabas struktūras mežā saglabājamas, veicot apsaimniekošanu. Tāpat joprojām aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar mežizstrādei piemērojamo normatīvo aktu bāzi.

Mežaks prognozē, ka tuvākajos gados visticamāk aktuālas vēl būs tēmas, kas saistītas ar Eiropas Savienības finansējuma piesaisti, tāpēc arī šīs tēmas skaidrojums būtu jāiekļauj turpmākos semināros mežu īpašniekiem. Tāpat aizvien būtiska tēma ir mežistrādes līgumu sastādīšana un slēgšana, jo īpaši, ja runa ir par nekailciršu mežistrādi. “Privātie mežu īpašumi ir nelieli un ne visi vēlas kokus nocirst uzreiz, tāpēc nekailciršu mežsaimniecība ir labs risinājums,” tā šādas tēmas izvētīšanu pamato Mežaks. Savukārt PDF direktors un Mežu programmas vadītājs Jānis Rozītis uzskata, ka izlases cirtes ir saimnieka iespēja nezaudēt sava īpašuma vērtību un nodrošināt pastāvīgu ienākumu plūsmu.

PDF arī apkopojis un izdevis bukleta formā ieteikumus meža īpašniekiem, kas ņemami vērā, lai saudzētu dabu. Materiālu ir iespējams saņemt PDF birojā, kā arī PDF demonstrējumu teritorijās.

Projekts “Dabai draudzība meža apsaimniekošana” tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.
Ziemeļu pūce (Strix nebulosa) ligzdā, Somija, Oulu, 2008.gada jūnijs.
© Wild Wonders of Europe / Peter Cairns / WWF Palielināt