WWF Spānija norāda par krīzi UNESCO Pasaules mantojuma un Natura 2000 teritorijā | WWF Latvia

WWF Spānija norāda par krīzi UNESCO Pasaules mantojuma un Natura 2000 teritorijāPublicēts 17 septembris 2020   |  
Donana upe, putni, Spānija
© JORGE SIERRA / WWF-Spain
Vides nevalstiskās organizācijas WWF Spānija sagatavotā situācijas analīze liecina, ka UNESCO Pasaules mantojuma un Natura 2000 teritorijā - Donjanas nacionālā parkā - mitrāju ekosistēmu kvalitāte krasi pasliktinās, netiek nodrošinātas ES ūdens, sugu un biotopu tiesību aktu prasības.
 
Viens no Eiropas vissvarīgākajiem mitrājiem un migrējošo putnu atpūtas vietām ir apdraudēts. Donjanas nacionālā parka, kas atrodas Spānijas dienvidos, ekoloģiskā kvalitāte pasliktinās satraucošā ātrumā, un Spānijas valsts iestādes nav pasargājušas šo UNESCO Pasaules mantojuma un Natura 2000 teritoriju. WWF Spānija novērtējums liecina, ka, neskatoties uz to, ka organizācija pirmo reizi iesniedza sūdzību ES 2010. gadā, mitrāja kvalitāte faktiski pasliktinās gadiem ilgas nolaidības dēļ.
 
Septembra sākumā Eiropas Parlamenta Vides komiteja kritizēja Eiropas Komisiju un dalībvalstis par to, ka tās nepietiekoši piemēro ES tiesību aktus ūdens jomā. Donjana ir spilgts piemērs sliktai ES tiesību aktu īstenošanai praksē. Mitrāja dažādā un jutīgā dabas daudzveidība sasniegs lūzuma punktu, ja netiks veiktas tūlītējas rīcības, lai īstenotu un ieviestu Ūdens pamatdirektīvu, kā arī Putnu un Dzīvotņu direktīvas. Šī mitrāja ekosistēmas un miljoniem migrējošo putnu aizsardzība noteiktu rīcības virzienu Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai.
 
WWF Spānija ģenerālsekretārs Huans Karloss del Olmo norāda: "Neskatoties uz nepārtrauktajām sūdzībām un zinātniskajiem pierādījumiem, Spānijas un Andalūzijas autonomā valdība gadu desmitiem nav nopietni uztvērusi Donjanas aizsardzību un nav spējusi aizsargāt Donjanu kā UNESCO Pasaules mantojumu. Ir pienācis laiks aizsargāt šo īpašo Eiropas aizsargājamo teritoriju, pretējā gadījumā mēs uz visiem laikiem zaudēsim Donjanas brīnumu.”
 
WWF pagājušajā nedēļā izdotajā Dzīvās planētas ziņojumā 2020 atklāja, ka saldūdens sugas ir visapdraudētākās uz pasaules. Kopš 1900. gada ir zaudēti 70% pasaules mitrāju un saldūdens bioloģiskā daudzveidība samazinās daudz straujāk nekā citās ekosistēmās. Donjanas ūdens resursu noplicinoša izmantošana novedīs mitrāju līdz ekoloģiskam sabrukumam. Intensīvās lauksaimniecības ietekmē samazinās ūdens daudzums, kas spēj sasniegt šo unikālo mitrāju. Aptuveni 1000 nelegālo urbumu un 3000 hektāru nelegālo saimniecību veicina noplicinošu ūdens izmantošanu.
 
2. septembrī Eiropas Parlamenta Vides komiteja aktualizēja jautājumus Eiropas Komisijai un Eiropadomei par ES ūdens tiesību aktu īstenošanu, aicinot veikt konkrētas rīcības, lai uzlabotu saldūdens ekosistēmu stāvokli un visā Eiropas Savienībā ieviestu ES Ūdens pamatdirektīvu.
 
Spānijas valsts institūciju līdz šim īstenotie pasākumi nav pietiekami vērienīgi un ietver pat noplicinošas ūdens nesējslāņa reģenerācijas risinājumus, piemēram, ūdens pārneses projektus, kuros netiek ņemti vērā nākotnes klimata pārmaiņu scenāriji.
 
Ūdens nesējslāņa sliktā stāvokļa rezultātā Spānijas valdība ir paziņojusi, ka trim no piecām gruntsūdens tilpnēm, kuras baro Donjanas mitrāju, pastāv risks, ka 2021. gadā tās nesasniegs labu ekoloģisko stāvokli. Oficiālā deklarācija liecina, ka pašreizējais ūdens resursu izmantošanas režīms Donjanā ir pilnīgi neilgtspējīgs un paver ceļu ekoloģiskam sabrukumam.
 
Gadiem ilgi WWF Spānija ir aicinājusi īstenot ūdens apsaimniekošanas plānu, akcentējot mitrāju saglabāšanu un ilgtspējīgu sociālekonomisko ieguvumu nodrošinājumu. WWF aicina nekavējoties slēgt visas nelegālās saimniecības un akas, izstrādāt īpašu zemes apsaimniekošanas plānu un īstenot gada plānu ūdens nesējslānim.“WWF Spānija norāda par krīzi UNESCO Pasaules mantojuma un Natura 2000 teritorijā” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “WWF Spānija norāda par krīzi UNESCO Pasaules mantojuma un Natura 2000 teritorijā” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

Donana upe, putni, Spānija
© JORGE SIERRA / WWF-Spain Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus