Lašu aizsardzība | WWF Latvia

Lašu aizsardzība rel=
Atlantijas lasis (Salmo salar) siev., Orklas upe, Norvēģija. 2008. gada septembris.
© Wild Wonders of Europe /Magnus Lundgren / WWF
Eiropas valstīs savvaļas lašu populācijas ir samazinājušās par 40-80%. Tā samazinājusies arī Latvijā.

Pēdējo simt gadu laikā lašu skaits Rietumeiropā ir katastrofāli samazinājies. Beļģijā, Holandē, Šveicē, Vācijā, Čehijā un Slovākijā no 1960. - 1998.gadam savvaļas laši bija pilnībā iznīcināti.

Galvenie lašu izzušanas iemesli ir:

 • Upju piesārņojums;
 • Upju aizdambēšana;
 • Intensīva lašu nozveja - tostarp nelegālā zveja.

Savvaļas laši Latvijā

Latvijā savvaļas laši ir sastopami Gaujas, Irbes, Salacas un Ventas baseinu upēs. 

Pēdējos trīsdesmit gados Latvijas savvaļas lašu populācija ir samazinājusies.

Populāciju apdraud mazās HES un dzirnavu atjaunošana uz daudzām lašveidīgajām zivīm piemērotām upēm. Joprojām augsts ir arī maluzvejnieku skaits un nepietiekams upju aizsardzības pasākumu finansējums.

Kas Tev jāzina?

 • Rudenī Latvijā aizliegts makšķerēt, spiningot lašus un taimiņus!
 
 • Visās upēs, izņemot Daugavu, ir aizliegts zvejot ar tīkliem no 1. septembra līdz 30. novembrim.
 • Zvejas rīkiem obligāti jābūt marķētiem ar zvejnieka vārdu, uzvārdu un licences numuru.
 
 • Redzot pārkāpumus, zvaniet atbildīgajam Valsts vides dienesta inspektoram.
 • Neņemiet ārā no upes zvejas rīkus. Ja Jūs aizturēs inspektors, Jūs nepierādīsiet, ka neesat maluzvejnieks.
 rel=
Lašu dzīves cikls.
© Atlantic Salmon Federation

Lašu dzīves cikls

Lašu dzīves ciklu var nosacīti iedalīt trijos posmos: 
     1. Lašu nārsts un ikru attīstība upē; 
     2. Lašu mazuļu dzīves posms upē; 
     3. Migrācija uz jūru un pieauguša laša atgriešanās dzimtajā upē, lai nārstotu.

Kas nepieciešams lasim?

1. Lašu nārsts un ikru attīstība
 • Straumes ātrums 25-90 cm/s
 • Upes dziļums 17-76 cm
 • Oļu izmērs 2-11 cm
 • Smiltis 20%
 • Skābekļa daudzums ūdenī 7-8 mg/l
2. Lašu mazuļu attīstība upē
 • Straumes ātrums 50-75 cm/s
 • Upes dziļums 20-40 cm
 • Skābekļa daudzums ūdenī 6-8 mg/l
3. Migrācija uz jūru un pieauguša laša atgriešanās dzimtajā upē
 • Iespēja brīvi migrēt
 • Barības resursi jūrā
 • Netraucēts nārsta process

Laša CV

 
	© Wild Wonders of Europe / Magnus Lundgren / WWF
Laši nārsto oktobra beigās - novembrī

Tie atgriežas nārstot tieši tajā upē, pat posmā un pietekā, no kuras tie iznākuši paaugoties

 

Atklātā jūrā laši orientējas pēc zemes ģeomagnētiskā lauka, saules kompasa un iekšējā bioloģiskā pulksteņa (līdzīgi gājputniem).