BTA kopā ar PDF un Dabas aizsardzības pārvaldi turpina sadarbību dabas atjaunošanas darbos | WWF Latvia

BTA kopā ar PDF un Dabas aizsardzības pārvaldi turpina sadarbību dabas atjaunošanas darbosPublicēts 01 oktobris 2018   |  
Dabas brīvdienas - darbs biotopu atjaunošanā.
© Aija Krodere
Ar mērķi atjaunot dabas teritorijas un izglītot cilvēkus par bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dabai draudzīgu dzīvesveidu, Pasaules Dabas Fonds (PDF) un Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sadarbībā ar AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk - BTA), iekļaujoties iniciatīvā “daruDABAI”, turpina īstenot dabas saglabāšanas talkas visā Latvijā.

“Liela ietekme Latvijas dabas daudzveidības kvalitātē ir bijusi cilvēku darbībai dažādos periodos. Cilvēku darbības ietekmē bioloģiskā daudzveidība ir samazinājusies, izzūdot dzīvotnēm, sarūkot sugu populācijām. Taču ar cilvēka palīdzību dabas daudzveidību var arī atjaunot, palīdzot nodrošināt dabā notiekošos procesus un īpatnības. Ļoti pozitīvi vērtējams, ka uzņēmums ārpus savas ikdienas biznesa nišas un tiešām ietekmēm ir gatavs aktīvi iesaistīties bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas iniciatīvā, aicinot arī darbiniekus aktīvi piedalīties dabas saglabāšanas pasākumos,” uzsver PDF direktors Jānis Rozītis.

Būtisks kritērijs pēc kā var vērtēt “zaļumu” ir dabas daudzveidība, ko ar dabas saglabāšanas talkām ir iespējams veicināt. Ikviens var palīdzēt saglabāt vai atjaunot no dabas viedokļa augstvērtīgas vietas, piemēram, veicot dažādus darbus purvos, palienu pļavās, ūdenstilpēs un to piekrastēs, mežos, kā arī palīdzot ierobežot invazīvās augu sugas.

Arī šogad dabas saglabāšanas talku atbalstītājs ir BTA, kas līdzīgi kā pērn, piedāvā saviem darbiniekiem iespēju iesaistīties dabas saglabāšanas darbos un pavadīt dienu ārpus biroja telpām, izvēloties vietu un darāmos darbus atbilstoši savām iespējām. Uzņēmuma darbinieki sadarbībā ar PDF un DAP dabas atjaunošanas darbus veiks dažādos Latvijas reģionos. Kā pirmā vieta tika izvēlēta Gaujas Nacionālā parka teritorija. Tāpat tuvākajās nedēļās BTA darbinieki dosies uz dabas liegumu “Grebļukalns”, kas atrodas pašā tālākajā Latvijas pierobežā, kā arī talkos dabas parkā “Piejūra”, Slīteres Nacionālajā parkā un Ķemeru Nacionālajā parkā. Dabas atjaunošanas pasākumi oktobrī plānoti arī Igaunijas un Lietuvas BTA kolēģiem.

“Esam patiesi gandarīti ne tikai materiāli sniegt atbalstu šim sabiedrībai nozīmīgajam projektam, bet arī paši iesaistīties ar darbiem un darīt labu Latvijas dabai. BTA kā sociāli atbildīgam un digitāli attīstītam uzņēmumam ir svarīgi saglabāt dabas resursus nākamajām paaudzēm, ko arī darām ikdienā. Piemēram, mūsu birojā tiek ievērots paper-less jeb mazāk papīru princips, lai pēc iespējas samazinātu papīra izlietojumu un izglītotu mūsu klientus un darbiniekus. Iesaistīšanās šajā projektā ir gan iespēja BTA kolēģiem pavadīt dienu neformālā gaisotnē svaigā gaisā, gan pašiem individuāli smelties spēku un enerģiju no Latvijas dabas bagātībām,” stāsta BTA Valdes locekle Evija Matveja.

Lai iesaistītos iniciatīvā “daruDABAI”, darboties gribošie talcinieki ir aicināti sazināties ar PDF biroju, lai kopīgi atrastu piemērotāko talkas vietu un darbus. Darbu plānošanu, ierādīšanu un vadīšanu nodrošina pieredzējuši dabas aizsardzības jomas darbinieki no DAP. Paralēli darbiem DAP un PDF darbinieki brīvprātīgos talkotājus izglīto par veikto darbu nozīmi un par konkrētajā apvidū atrodamajām dabas vērtībām. Tādējādi praktiskā darbošanās ir apvienota ar noderīgu zināšanu ieguvi par augu un dzīvnieku sugām, biotopiem, tajos veicamajiem darbiem un Latvijas dabu kopumā.
Dabas brīvdienas - darbs biotopu atjaunošanā.
© Aija Krodere Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus