Vecdaugavā norisināsies talka dabisku pļavu atjaunošanai | WWF Latvia

Vecdaugavā norisināsies talka dabisku pļavu atjaunošanaiPublicēts 11 augusts 2020   |  
Daru labu dabai
© Pasaules Dabas Fonds
Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules Dabas Fonds aicina piektdien, 14. augustā dabas liegumā “Vecdaugava” aicina piedalīties iniciatīvas “Daru labu dabai” īpašā dabiskas pļavas atjaunošanas talkā.  

Talcinieki dabas liegumā “Vecdaugava” ekspertu vadībā no pļavas aizvāks nopļauto zāli un krūmus, lai šeit vēl kuplākā skaitā varētu atgriezties un vairoties retie un īpaši aizsargājamie augi. Pasākumā paredzēts nocirstos krūmus sanest kaudzēs, savukārt nopļautās niedres sagrābt kaudzēs un izvest no pļavas.

Latvijā dabiskās pļavas un ganības ir viena no apdraudētākajām biotopu grupām un to platība pēdējo gadu laikā strauji samazinājusies. Dabas lieguma “Vecdaugava” teritoriju, ko savulaik izmantoja ganībām, pēdējos gados bija sākuši pārņemt krūmāji, kā arī dažādas invazīvās sugas. Pļavai aizaugot, svešzemju sugas strauji nomāc vietējos augus un kaitē pilnvērtīgai kukaiņu dzīvei un augu sugu attīstībai. Rezultātā izzūd īpaši aizsargājamie augi, piemēram, retā Jūrmalas armērija.

“Lai saglabātu dabisku pļavu un to padarītu bioloģiski vērtīgāku,  tā ir jāpļauj katru gadu. Visu nopļauto ir jāsavāc un tikai tā var sasniegt vēlamo rezultātu,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Meža māja” vadītāja Agnese Balandiņa.

“Vēl pirms cilvēks sāka aktīvi nodarboties ar lauksaimniecību, Latvijas teritorijā lielie zālēdāji - savvaļas zirgi, tauri, sumbri - sekmēja bioloģiski daudzveidīgu pļavu veidošanos, nodrošinot tūkstošiem citu augu un dzīvnieku sugu eksistenci. Izzūdot lielo zālēdaju daudzveidībai, mainās atklātās ainavas dabas sistēmas - pļavas veidošanās un uzturēšanās nosacījumi,” stāsta Pasaules Dabas Fonda izglītības projektu vadītāja Elīna Pekšēna.

Pārvalde, piesaistot brīvprātīgos palīgus, 2018. gadā pirmo reizi sakopa šo teritoriju, bet jau nākamajā gadā apsaimniekošanas darbi sniedza pārsteidzoši labus rezultātus un     pļavā atkal bija sastopami aizsargājamie augi. Vecdaugavas pļavas apsaimniekošana turpinās ik gadu un ar katru gadu aizvien kuplākā skaitā šeit uzzied Jūrmalas armērija un citi augi.

Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 13. augustam, aizpildot pieteikuma formu: https://bit.ly/3imsNv5.
Pulcēšanās vieta: Laivinieku iela 11A, Rīga, Ziemeļu raj., Latvija, LV-1015, plkst. 11.00 līdz 13.00 Pasākuma norises vieta kartē: https://bit.ly/Vecdaugava.  

Plašāka informācija:
Aiga Priede
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības darba speciāliste
aiga.priede@daba.gov.lv
Tālr.: 29802428
Elīna Pekšēna
Pasaules Dabas Fonda
Izglītības projektu vadītāja |
epeksena@pdf.lv
Tālr.: 28343418
Daru labu dabai
© Pasaules Dabas Fonds Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus