What would you like to search for?

z/s "Kotiņi"

Latvijas finālists 2021. gadā

© Magda Jentgena
STARPTAUTISKIE UZVARĒTĀJI

2021. gadā 11 lauksaimnieki no valstīm, kas atrodas Baltijas jūras sateces baseinā, tika apbalvoti par nozīmīgu darbu, kas palīdz ieviest jaunas metodes un novērst Baltijas jūras piesārņošanu ar barības vielām. Galveno apbalvojumu un naudas balvu 10 000 eiro apmērā šogad saņēma bioloģiskais lauksaimnieks no Somijas — Sauli Branders (Sauli Brander), kurš savā saimniecībā ir izveidojis mitrājus, buferjoslas, kā arī izmanto precīzo lauksaimniecību un barības vielu pārstrādes praksi, izmantojot vistu kūtsmēslus.

Par z/s "Kotiņi"
Par konkursa "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā" Latvijas uzvarētāju 2020./2021. gadā atzīta Alda Ločmeļa zemnieku saimniecība "Kotiņi", kas atrodas Viļakas novadā.
 
Balvu novada Šķilbēnu pagasta Z/S Kotiņi apsaimnieko 3000 ha lielu teritoriju un ir vieni no lielākajiem sēklu ražotājiem valstī. Arvien plašāk tiek attīstīta arī pārtikas preču ražošana no saimniecībā izaudzētās produkcijas. Saimniecība dibināta 1992.gadā ar 14 ha lielu apsaimniekoto platību, šobrīd tajā plaši attīstīta graudaugu un pākšaugu audzēšana un pārstrāde. Strādājot ar nepārtrauktu skatījumu nākotnē, līdzās ekonomisko rādītāju uzlabošanai, liela uzmanība pievērsta netradicionālu metožu un inovatīvu risinājumi īstenošanai, ieviešot bezaršanas tehnoloģiju, mazinot minerālmēslu patēriņu un augu aizsardzības līdzekļu pielietošanu. Šīs metodes un prakses tiek ieviestas, lai mazinātu ietekmi uz vidi un saimniekotu ekonomiski izdevīgāk. Saimniecība uzņem dažādas interešu grupas, lai dalītos pieredzē ar savu saimniekošanas praksi.
“Mēs nezinām, kādas šobrīd lauksaimniecībā atļautas vielas var tik aizliegtas pēc 5 vai 7 gadiem, tāpēc labāk ir meklēt citus, videi draudzīgus risinājumus,” saka Z/S Kotiņu saimnieks Aldis Ločmelis, uzsverot, ka saimniekot videi draudzīgi un ražot kvalitatīvus pārtikas produktus, mudina vēlme tos lietot pašiem, gan ar lepnumu piedāvāt saviem pircējiem.

“Svarīgākais, ko gribētu uzsvērt, ir Z/S Kotiņi īpašnieka domāšanas veids. No vienas puses, ekonomika šobrīd daudzviet nodara pāri dabai un apkārtējai videi, bet Alda attieksme pret dabu, pret lauksaimniecību, pret vidi ir ļoti saudzīga. Samērīgums ir šī brīža svarīgākais, kas būtu jāievēro ekonomikā un attiecībās ar dabu, ” tā par atzinību saņēmušo saimnieku izsakās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
 
Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis, pasniedzot balvu, atzina: “Šobrīd atrodamies saimniecībā, kur ir ļoti pārdomāta zemes resursu izmantošana. Saimnieks ar savu stratēģisko redzējumu iet pa priekšu starptautiskām un nacionālām resursu pārvaldības politikām. Efektivitāte, gudra resursu izmantošana, telpiski īsas ražošanas ķēdes, bezatlikuma saimniecība, jaunu tehnoloģiju ieviešana ar iespējami mazu ietekmi uz vidi un cilvēku - tie ir atslēgas vārdi, kuri arvien biežāk mums būs jālieto, runājot par nākotnes izaicinājumiem, arī lauksaimniecībā.”
 
Starptautiskais konkurss “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” kopš 2009. gada tiek organizēts 11 Baltijas jūras reģiona valstīs. Tā mērķis ir izcelt Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses, kas samazina Baltijas jūras eitrofikāciju jeb aizaugšanu, kā arī sniedz pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus piemērus. 

Konkursu Latvijā organizē Pasaules Dabas Fonds un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.