What would you like to search for?

SIA "Ulbroka"

Latvijas finālists 2011. gadā.

© SIA "Ulbroka"
STARPTAUTISKIE UZVARĒTĀJI

Par „Gada lauksaimnieku Baltijas jūras reģionā 2011” novembrī Stokholmā, Zviedrijā tika nominēts poļu lauksaimnieks Marians Raks. Žūrijas komisija atzina viņa saimniecībā pielietotās metodes, lai samazinātu barības vielu noplūdi un saglabātu bioloģisko daudzveidību, par īpaši inovatīvām un efektīvām. Saimniecībā tiek īstenoti dažādi videi draudzīgas prakses pasākumi, tostarp buferjoslas, mitrzemes, barības vielu nosēdumdīķi.

Par SIA "Ulbroka"
Konkursa "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011" Latvijas finālists - SIA "Ulbroka"!
 
Uzņēmums izmanto inovatīvas un efektīvas metodes cūku fermas radītā piesārņojuma mazināšanā, ierīkojot īpašus gaisa filtrus, kas piesaista amonjaku un tādējādi saglabā apkārtējo vidi.

"SIA Ulbroka" ir pirmā no lielajām cūku fermām Latvijā, kas ir uzstādījusi šādas gaisa attīrīšanas iekārtas, tāpēc tā var kalpot par labu paraugu citām līdzīgām saimniecībām gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. Līdzīga prakse nav sastopama arī Igaunijā un Lietuvā,” norāda Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītājs Ingus Purgalis.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra direktors Kaspars Žūriņš uzsver: "Pozitīvi vērtējams arī tas, ka „SIA Ulbroka” uztur augstu ražošanas efektivitāti un lielus ražošanas apjomus, taču vienlaicīgi veic investīcijas, kuras ir ne tikai vidi saudzējošas, bet arī ekonomiski pamatotas."
Pienākums pret vidi
Uzņēmuma direktors Aivars Kokts pauž: "Lopkopība ir viens no lielākajiem piesārņotājiem, tāpēc uzskatu, ka man ir pienākums savu biznesu veidot iespējami videi draudzīgāku. Protams, investīcijas ir bijušas lielas, un sākumā es šaubījos, vai tas ir pareizais ceļš, bet šobrīd esmu pārliecināts, ka izvēle bijusi īstā un šī balva ir patīkams apstiprinājums tam."

Swedbank lauksaimniecības eksperts Raimonds Miltiņš atzīst: "Prieks redzēt uzskatāmu apliecinājumu, ka Latvijas saimniecības ir mūsdienīgas, jaunām idejām atvērtas un domā par nākotni. Mūsdienās aktuāls jēdziens biznesā ir ilgtspēja. Pavisam vienkārši to skaidrojot – strādāt tā, lai nākamajām paaudzēm saglabātu un pilnveidotu darba un dzīves vidi. Un šāda pieeja Latvijas lauksaimniekiem patiesībā ir asinīs, jo šīs nozares vēsturiska īpašība ir arī labu tradīciju pēctecība paaudzēs."
Jūra ir apdraudēta
Baltijas jūra vēl joprojām ir viena no visapdraudētākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija jeb pārmērīga ūdensaugu savairošanās tiek uzskatīta par nozīmīgāko Baltijas jūras ekoloģisko problēmu. Tās cēlonis ir palielināta barības vielu – t.sk. fosfora un slāpekļa, nonākšana ūdens vidē. Baltijas jūras Vides aizsardzības komisijas (HELCOM) dati liecina, ka aptuveni 60% slāpekļa un 50% fosfora jūrā nonāk tieši no lauksaimnieciskās ražošanas.

Konkursa mērķis ir mudināt reģiona lauksaimniekus aktīvi iesaistīties Baltijas jūras eitrofikācijas jeb pārmērīgas ūdensaugu savairošanās problēmas risināšanā. Konkursu Latvijā rīko Pasaules Dabas Fonds kopā ar Swedbank un sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un izdevniecību Saimnieks.lv.