What would you like to search for?

z/s "Ozoli"

Latvijas finālists 2018. gadā.

© Baiba Ozoliņa
STARPTAUTISKIE UZVARĒTĀJI

2018. gadā konkursā uzvarēja poļu zemnieks Krzysztof Kowalski, kura saimniecības pamatprofils ir cūkkopība. Konkursa uzvarētājs ir konvencionālās cūku un augu audzēšanas metodes piekopējs. Žūriju iespaidoja ne tikai tas, ka saimniecībā ir būtiski samazināta minerālvielu izmantošana, bet arī izveidotas 9 mitrzemes, kā arī iestādīti ap 1080 koku savā teritorijā, lai radītu mājvietas dažādiem dzīvniekiem.

Par z/s "Ozoli"
2018. gadā starptautiskā konkursa "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā" Latvijas finālists bija Z/S "Ozoli", kurā saimnieko Andris Kalniņš.

Saimniecība atrodas Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā un šobrīd tajā strādā 3 cilvēki. Šajā saimniecībā, kurā tiek ražoti gan gaļas un piena, gan graudkopības produkti, tiek īstenotas bioloģiskās un biodinamiskās lauksaimniecības principi.

Neskatoties uz to, ka mūsdienās pesticīdu izmantošana un lauksaimniecības intensifikācija ir zināmā mērā kļuvusi par normu, "Ozolu" saimniecība ir pierādījums tam, ka nodarbošanās ar lauksaimniecību un videi draudzīga rīcība nav pretstati.

Barības vielu noplūde no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm ir galvenais slāpekļa un fosfora avots Baltijas jūrā. Šīs barības vielas veicina straujas izmaiņas Baltijas jūras ekosistēmā, kā arī ir pierādījums tam, ka lauksaimniecībās lietotās prakses nereti izmanto resursus neefektīvi.

Lai racionāli izmantotu resursus,  viena no "Ozolu" saimniecībā lietotajām inovatīvajām praksēm ir kūtsmēslu  kompostēšana. Šādā veidā ne tikai tiek samazināta barības vielu noplūde, bet tiek samazināts arī mēslojuma iestrādes biežums. Samazinot augsnes apstrādes intensitāti tiek ierobežotas CO2 emisiju apjoms, taču šie ir tikai pāris piemēri no tā, kas tiek īstenots "Ozolu" saimniecībā.

Kā atzīst pats saimnieks Andris, jau kopš brīža, kad viņš sācis saimniekot savā saimniecībā, viņš zinājis, ka tradicionālās un bioloģiskās saimniecības principi kalpos par pamatu jebkurai šeit veiktajai darbībai. Lielu iedvesmu mūsdienās sasniegtajam paša saimniecībā  Andrim sniedzis E. Virzas darbs "Straumēni", kuru caurstrāvo idejas par dabas un cilvēka vienotību.