What would you like to search for?

Z/S "Vilciņi-1"

Latvijas finālists 2013. gadā.

© Z/S "Vilciņi-1"
STARPTAUTISKIE UZVARĒTĀJI

Pirmo reizi Igaunijas pārstāvis - Gada lauksaimnieks! Helsinkos par konkursa „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2013” uzvarētāju tika atzīts Igaunijas lauksaimnieks Juhans Sargavs. Balvu viņš saņēma par inovatīvajām, daudzveidīgajām un izmaksu ziņā draudzīgajām metodēm, kas tiek praktizētas saimniecībā. Juhans Sargavs ir viens no pirmajiem Igaunijā, kurš uzsāka praktizēt bioloģisko lauksaimniecību, dibinot savu saimniecību 1992. gadā.

Par z/s "Vilciņi-1"
Par konkursa "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2013" finālistu Latvijā kļuvis Arnis Burmistris – Jelgavas novada saimniecības "Vilciņi 1" saimnieks!
 
"Z/S „Vilciņi 1" vairāk kā 2000 ha saimniecībāizmanto precīzās lauksaimniecības tehniku un īpašu saimniecības pārvaldības datorprogrammu, tādejādi efektīvi izmantojot mēslojumu un samazinot barības vielu noplūdi ūdens vidē.
Precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas
Izmantojot precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas, ir palielinājusies kontrole saimniecībā kopumā, kā arī katrā lauka nogabalā. Tiek taupīti līdzekļi, strādājot precīzi, turklāt netiek radīts augiem stress un tiek samazināti barības vielu noplūdes riski. Saimniecībā lielākā daļa tehnikas ir aprīkota ar GPS iekārtām.

Mēslošana tiek veikta ar GPS diferensētām mēslošanas kartēm un īpašu sensoru palīdzību. Pielietojot šādu tehnoloģiju lielās platībās iespējams būtiski samazināt barības vielu noplūdes riskus plašā teritorijā.

„Saimniecība „Vilciņi 1” ne vien samazina augu barības vielu noplūdi no lauksaimniecības zemēm, bet ir atvērta dalīties ar desmit gadu laikā uzkrāto pieredzi par precīzo lauksaimniecību, uzņemot saimniecībā studentu un citu interesentu grupas,” papildina LLKC direktors Kaspars Žūriņš.

Vairāk nekā 10 gadu pieredze
Latvijas finālists Arnis Burmistris stāsta: "Ar precīzās lauksaimniecības metodēm sākām strādāt pirms 10 gadiem, ieguldot daudz darba un resursu. Šodien esam priecīgi, ka mūsu darbs tiek atzīts un novērtēts un mēs ceram, ka esam uz pareizā ceļa, lai samazinātu intensīvas lauksaimniecības ietekmi uz vidi. Tai pat laikā apbalvojums ir atbildība un izaicinājums nākotnē."