What would you like to search for?

Glābiet bites un lauksaimniekus
© Leon Škrilec / Unsplash

2019. gada 25. novembrī visā Eiropas Savienībā tika uzsākta Eiropas pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus!”, lai līdz 2035. gadam pakāpeniski izskaustu sintētiskos pesticīdus, atbalstītu lauksaimniekus, kā arī glābtu bites un dabu.

Ceļā uz 1 miljonu parakstu

Ja līdz 2021. gada 30. septembrim tiks savākts viens miljons parakstu un 7 valstis būs kvalificējušās kā atbalstītājvalstis, Eiropas Komisijai un Parlamentam kampaņas prasības būs jāņem vērā un jāmaina likumdošana. Kampaņu kopīgi uzsāk 90 organizācijas no 17 Eiropas Savienības (ES) valstīm. Latvijā kampaņu atbalstām mēs kopā ar Ekodizaina kompetences centru, Latvijas Dabas fondu un Latvijas Biškopības biedrība.


Parakstus var iesniegt arī...
1. Elektroniski kampaņas mājaslapā https://www.savebeesandfarmers.eu/
2. Elektroniski Latvijas Dabas fonda un Ekodizaina kompetences centra mājaslapās: ldf.lv un ekodizains.org
3. Papīra parakstu lapās, kuras var saņemt Ekodizaina kompetences centrā Rīgā, Elizabetes ielā 8-4 vai pieprasot e-pastā: jana.simanovska@ekodizains.org