What would you like to search for?

Programma "Ielaid skolā dabu"
© Sarah Pietrkiewicz

Programmas mērķis ir veicināt izglītības par bioloģisko daudzveidību attīstību skolās, vairojot interesi, izpratni un attīstot dabas atjaunošanas prasmes skolēnos un skolotājos.

#IELADSKOLĀDABU

Pasaules Dabas Fonds ir novērojis nepieciešamību attīstīt interaktīvas dabas daudzveidības izziņas procesu skolās, jo, ja arī skolas apkaimē ir kāds dabisks biotops vai kāda sugu dzīvotne, mācību iestādēs izglītības process reti vai visbiežāk netiek saistīts ar tuvējiem dabas objektiem. Savvaļas dabas teritorijas, atsevisķu sugu dzīvotnes, dabai nepieciešamo objektu izveide pie skolas, tās tuvumā vai atsevišķos gadījumos arī ēkā, sniedz iespēju mācību stundu daudzveidošanai.

2022. gadā programmas ietvaros skolas pirmo reizi varēja pieteikt idejas finansiālam atbalstam dabas teritoriju atjaunošanai vai objektu izveidei izglītības procesa organizēšanai, kas sekmē arī dabas daudzveidību kopumā – vai tā būtu pilsēta, ciemats, parks vai mežs, pļava vai upe.

Šobrīd ikvienam sugu bagātam m2 ir nozīme.
 

Skolēni, kas ir iesaistīti šādas teritorijas vai objekta izveidē un uzturēšanā, iemācās jaunas prasmes un uzzina vairāk par dabas procesiem, norisēm, dažādām sugām nepieciešamo dzīves telpas nodrošināšanā, gūstot pilnvērtīgas zināšanas par sugu ekoloģiju un biotopiem. Konkurss ir iespēja izveidot šādas teritorijas vai dabas izziņas objektus.

© Pēteris Kļava
Progammas uzdevumi un ideju piemēri
Uzdevumi:
 • sekmēt inovatīvu vides izglītības risinājumu attīstību skolās;
 • vairot dabas daudzveidības klātbūtni skolas teritorijā vai skolā, izveidojot dabas objektu(s) un teritorijas;
 • pievērst sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības jautājumu aktualitātei vietējā un nacionālā līmenī;
 • ilgtermiņā popularizēt un ieviest labās prakses piemērus skolās kā izglītības procesa neatņemamu sastāvdaļu.

Katra skola var izvēlēties, kā veicināt dabas daudzveidības izglītību mācību procesā. Idejas, ko var pieteikt programmas atbalstam var būt dažādas, piemēram: 
 
 • Dabiskā zālāja izveide pie skolas; 
 • Neliela dīķa izveide pie skolas; 
 • Kukaiņu māju izveide un izvietošana; 
 • Latvijas ārstniecības augu audzēšana/ dobju izveidošana/ tālāka produktu izmantošana; 
 • Vietējo sugu koku stādīšana/ ainavas atjaunošana;
 • Liela izmēra mirušās koksnes atvešana pie skolas; 
 • Akvaponikas izveidošana ēkā – nākotnes tehnoloģijas/dārzeņu, garšaugu audzēšana bez augsnes;
 • citas idejas vai ideju kombinācijas. 

Informācija par uzsaukumu jaunajam konkuram tiks publicēta Pasaules Dabas Fonda mājaslapā un izsūtīta skolām.