What would you like to search for?

Klimata vēstnieks

© WWF-US / Keith Arnold

Līdz ar Zemes stundas gaidīšanu nu jau par tradīciju kļuvis Pasaules Dabas Fonda un Tetra Pak organizētais konkurss "Klimata vēstnieks".

Apbalvojums tiem, kas ar savu piemēru iedvesmo līdzcilvēkus

Gaidot starptautisko akciju "Zemes stunda", kopā ar Tetra Pak ik gadu izsludinām konkursu “Klimata vēstnieks”. Konkursam parasti ir divas nominācijas cilvēkiem, kas sniedz savu ieguldījumu vides aizsardzībā un uz to rosina arī citus. Nominācijai “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks” var pieteikties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kas ikdienā piekopj dabai un klimatam draudzīgu dzīvesveidu, bet nominācijai “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā” var pietiekties vai tikt pieteikts iedzīvotājs, kurš ir guvis būtiskus panākumus videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanā, iesaistot līdzcilvēkus. Katras nominācijas uzvarētājs iegūst dāvanu karti 500 eiro vērtībā aktīvās atpūtas inventāra veikalā “Ceļotājs”.

WWF
Konkurss "Klimata vēstnieks"

KONKURSA UZVARĒTĀJI

2020
Konkursa uzvarētāji 2020. gadā - Matīss Kārlis Ļitvins un Pļaviņu novada ģimnāzijas ekopadome.

Matīss tika apbalvots kategorijā "Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks". Viņš aktīvi līdzdarbojas Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā, organizē pasākumus un aktualizē vides jautājumus skolā, ir piedalījies LTV1 erudīcijas spēlē skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks” un pierāda sevi dažādās olimpiādēs un ārpusskolas aktivitātēs.

Pļaviņu novada ģimnāzijas ekopadome tika apbalvota kategorijā "Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks/kolektīvs". Ekopadome aktīvi iesaista pašvaldību, organizē un vada izglītojošus pasākumus, nodarbības, zibakcijas, aicinot novada iedzīvotājus samazināt savu ietekmi uz klimatu. Skolā būtiski ir samazinājies pārtikas atkritumu daudzums, ieviestas dzeramā ūdens uzpildes stacijas, samazināts siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš, ierosināts pašvaldībai sabiedriskos pasākumos atteikties no plastmasas trauku lietošanas, kā arī vides jautājumus integrē visos mācību priekšmetos.
2019
Konkursa uzvarētāji 2019. gadā - Kristiāna Griķe un biedrība "Ziemupīte".

Kristiāna tika apbalvota kategorijā "Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks". Liela daļa lietu viņas dzīvesvietā ir pašas gatavotas no vairs nederīga iepakojuma vai citām savu mūžu nokalpojušām lietām. Kristiāna pati šuj sev un citiem dažādas drēbes, iepirkuma maisiņus, arī somas un pat sēžamos pufus. Tāpat viņa arī labprāt par videi draudzīgu dzīves veidu stāsta citiem, organizējot dažādus filmu vakarus un citas aktivitātes.

Biedrība “Ziemupīte” tika apbalvota kategorijā "Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā". Biedrība savas aktivitātes izvērš Kurzemes pusē – Pāvilostas novada Ziemupē. Biedrība apsaimnieko pludmales stāvlaukumu, kas ir atpūtas vieta – kempings. Biedrības pārstāvji norāda, ka atpūtas vieta kalpo kā platforma, kur aktīvi paust savu viedokli par vides saglabāšanu dažādos veidos – tā ir gan atkritumu šķirošanas organizēšana, gan arī dalība dažādos projektu konkursos, gan materiālu otrreizēja izmantošana.
2018
2017
Konkursa uzvarētāji 2017. gadā - Sergejs Steļmahs un Džineta Dimante.

Sergejs Steļmahs tika apbalvots kategorijā "Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks". Kopš 2011. gada Sergejs brīvprātīgi nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu vides jomā, piedalās starptautiskos projektos un organizē vietējus pasākumus, kas vērsti uz vides izglītības aktualizēšanu sabiedrībā.

Džineta Dimante tika apbalvota kategorijā "Dabai draudzīga dzīvesveida vēstniece sabiedrībā". LU asociēta profesore un pētniece Džineta Dimante lekcijās studentiem cenšas popularizēt gan mazās, gan lielās lietas, ko var darīt uzņēmējdarbībā.

Sakām paldies klimata vēstniekiem

Zemes stundas laikā pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas tiek aicinātas uz vienu stundu simboliski piedalīties akcijā un izslēgt gaismu, tā paužot savu atbalstu apturēt dabas daudzveidības izzušanu un klimata krīzi. Dalība Zemes stundā ir žests, lai saliedētu sabiedrību un iniciētu plašākas pārmaiņas.

Zemes stunda notiek reizi gadā, taču ir cilvēki, kas iestājas par daudzveidīgu dabu un stabilu klimatu arī ikdienā. Piesaki kādu vai piesakies pats kādā no kategorijām - "Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks" vai "Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā". Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konkursa nolikums
WWF
Klimata vēstnieki 2020. gadā